ลงโทษ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

๏ โฉมสำอางนางนาคนิมิตเอ๋ย

กำหนดน้ำอย่าให้หลากท่วมมากเลย

คนเดือดร้อนไม่เคยละเมิดใคร

ยังไม่เคยละเมิดหมิ่นทั้งดินน้ำ

ธรรมชาติก็หาเคยละเมิดไม่

น้อมรับกรรมทำมาหากินไป

ตามวิสัยธรรมดาสามัญชน

แต่ฝูงคนชั้นนำลุอำนาจ

นั่นต่างหากพิฆาตทุกแห่งหน

ธรรมชาติต้องพินาศนองสกล

ผลาญผู้คนผลาญทรัพยากร

ต้องลงทัณฑ์คนชั้นนำลุอำนาจ

กวนน้ำเชี่ยวเกรี้ยวกราดสาดสังหร

นาคนิมิตพิชิตพาลนิรันดร

ดับทุกข์ร้อนรากหญ้านะเจ้าเอย

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี 

2 สิงหาคม 2554

08.50 น.