มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554

ปราสาทสวรรค์

ศรี ศรี ศรี ศิขเรศวร               พนมดงเร็กล้วนสวนสวรรค์ 

ดินหญ้าฟ้าแถนแล่นสู่กัน        เกษมสันติภาพสถาพร 

ปราสาทพระวิหารสันติภาพ      ทาบปราสาทสวรรค์สโมสร 

ศรีอุษาคเนย์นิรันดร               ประชากรหรรษาประชาคม

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี 

19 กรกฎาคม 2554

         

          ศาลโลก กำหนดเขตปลอดทหารบริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหาร โดยให้ทั้งไทยและกัมพูชาต้องถอนกองทหารออกนอกพื้นที่ตามร่างแผนที่ตัวอย่างของศาลโลก

          ถ้าไทยกับกัมพูชาปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกอย่างเคร่งครัด จะทำให้บริเวณปราสาทพระวิหารบนทิวเขาพนมดงเร็ก (เขาไม้คาน) เป็นเขตปลอดทหาร มีพื้นที่โดยรอบรวม 17.3 ตารางกิโลเมตร

          ปราสาทพระวิหาร จะกลายเป็นปราสาทสวรรค์ ตั้งอยู่บนพนมสวรรค์ของประชาคมอาเซียนที่มีสันติภาพในอนาคต

          ชาวกัมพูชาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว เคยเรียกปราสาทพระวิหารว่า พระวิหารสวรรค์ มีเล่าอยู่ในตำนานตากุเห รวมอยู่ในราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา

          ศาลโลกให้ถอนกองทหารออกจากบริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหาร แต่ไม่ห้ามอาณาประชาราษฎรไทยและกัมพูชาให้เข้าไปบริเวณปราสาท ก็เท่ากับให้บริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหารเป็นที่ชุมนุมสังสรรค์สโมสรของอาณาประชาราษฎรไทยและกัมพูชา ตลอดจนนักท่องเที่ยวนานาชาติ

          ปราสาทพระวิหารก็จะเป็นปราสาทสวรรค์ หรือ พระวิหารสวรรค์ บนพนมสวรรค์ อย่างแท้จริงเห็นแก่ตา

          นี่เป็นจินตนาการล่วงหน้า หรือเป็นความฝันที่อาจเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้

          แต่เรามีภาระต้องร่วมกันทำให้ฝันเป็นจริง