มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554



มึงยังเด็กเล็กอยู่รู้ไว้บ้าง

อย่าอวดอ้างเถียงกูเป็นผู้ใหญ่

สองคมขำหำน้อยเหมือนกลอยใจ

ต่างคนต่างถอยไปอย่าตีกัน

 

‚

ล้าหลังคลั่งชาติขาดสติ

วิปลาสวิปริตดูผิดผัน

ร่วมผีเชื้อเครือญาติชาติพันธุ์

แต่รบราฆ่าฟันกันเองยับ

 

ƒ

ถอยห่างทางที่มีปัญหา

เชิญผีสางเทวดามากำกับ

แบ่งกันใช้แบ่งกันกินแบ่งสินทรัพย์

นานนับกัปป์กัลป์นิรันดร