มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554

          ประเทศไทยใช้เงินลงทุนเพื่อการศึกษาต่อหัวเด็กสูงมาก

แต่การศึกษาไทยกลับมีคุณภาพต่ำกว่าประเทศที่ลงทุนน้อยกว่า

นี่เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ นักวิชาการ รับรู้ทั่วถึงกัน แล้วเป็นห่วงบ่วงใยต่อเนื่องมานาน แต่รัฐบาลต่างๆ ยังแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ได้

อุปสรรคใหญ่หลวงอย่างหนึ่งของการศึกษาไทย คือถูกครอบงำด้วยวิธีคิดแบบเถรวาทไทย ให้ท่องจำคำครูเท่านั้น ห้ามถาม ห้ามเถียง

นอกจากแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ได้แล้ว การศึกษาไทยยังถูกทำให้อ่อนแอซ้ำอีก เมื่อผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานและสถาบัน หรือองค์กรการศึกษา สร้างปัญหาน่ารังเกียจให้อาการหนักมากขึ้น ดังเป็นข่าวผ่านสื่อทุกวันทั้งเรื่องคอร์รัปชั่นและอื่นๆ

ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีปัญหาตามไปด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัด

ทั้งนี้ก็เพราะการจัดการศึกษาแบบอาณานิคมภายในที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง แล้วมีเมืองอาณานิคมเป็นบริวารแวดล้อมอยู่จังหวัดต่างๆ

อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยบอกไว้ (ในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 หน้า 6) ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรทำงานด้านอื่นที่ถนัดกว่าบริหารจัดการโรงเรียน

เช่น ช่วยอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ

ส่วนโรงเรียนควรบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเอกชน โดยกระทรวงศึกษาเป็นเพียงผู้ควบคุมมาตรฐานที่มีลักษณะยืดหยุ่นสูง

อปท. หลายแห่งบริหารจัดการการศึกษาประสบความสำเร็จดียิ่ง แม้บางแห่งยังไม่มั่นใจ แต่ก็อาจแสวงหาความร่วมมือจากเอกชนที่มีประสบการณ์และเครือข่ายการศึกษาได้

รัฐบาลใหม่ (ที่มีรากฐานจากรัฐบาลเก่าไทยรักไทย) ต้องจำบทเรียนที่เคยบริหารจัดการล้มเหลวมาแล้วคราวก่อนโน้น คราวนี้ต้องไม่ให้ล้มเหลวซ้ำอีก

หนทางไม่ให้ล้มเหลวซ้ำอีกก็คือ ต้องยกเลิกระบบการศึกษาแบบอาณานิคมภายในให้หมด