มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554

          ดีแต่พูด เป็นคำถากถางเข้ากันได้กับวัฒนธรรมที่คนทั่วไปเรียก หัวหมอ, เจ้าเล่ห์ ฯลฯ

          แต่ไม่ใช่เพิ่งมีขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะมีนานมากแล้วจนหาช่วงเวลาเริ่มแรกจริงๆ ไม่ได้

          คนทั่วไปเข้าใจตรงกันว่าดีแต่พูดเป็นภาษาปาก หมายถึงเก่งเฉพาะเรื่องพูด แต่ลงมือทำจริงๆ ไม่ได้ ทำไม่เป็น

บางทีใช้คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน เช่น

         ดีแต่พล่าม (พล่าม หมายถึง พูดไม่หยุด, พูดเพ้อเจ้อ)

         ดีแต่โม้ (โม้ หมายถึง คุยโวโอ้อวด, พูดเกินความจริง)

         ดีแต่ฝอย (ฝอย หมายถึง พูดมาก, พูดไม่จริง, พูดน้ำท่วมทุ่ง)

เมื่อเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจหลัง พ.ศ. 2500 ช่วงแรกๆ มีคนไทยไปชุบตัวเป็นนักเรียนนอกอย่างคึกคักและคับคั่ง (โดยเฉพาะที่อเมริกามีมากที่สุด)

ครั้นเรียนจบ กลับเมืองไทยก็กระจายรับราชการ พวกหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อีกพวกหนึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมกอง

แรกๆ สังคมไทยตื่นเต้นยกย่องพวกเรียนจบเมืองนอก พอนานเข้าคนทั่วไปก็รู้เท่าทันว่าทำอะไรไม่เป็น เลยพากันถากถางนักเรียนพวกนี้ว่าดีแต่พูด

พวกอาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยได้แต่เสวยสุขบนหอคอยงาช้าง มักไม่ลงไปสัมผัสโลกและชีวิตจริง

แต่พวกเป็นข้าราชการนอกจากดีแต่พูดแล้ว ยังถูกเยาะเย้ยเสียดสีว่าขุนนางใหม่ เพราะอวดตัวเป็นนักเรียนนอกทันสมัยอย่างฝรั่งตะวันตก แต่วางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย, ยกตนข่มท่าน แล้วทำเบ้ปากเมื่อเห็นคนด้อยกว่าเป็นบ่าวไพร่

ผู้หลักผู้ใหญ่สังคมไทย เรียกพวกขุนนางใหม่นักเรียนนอกดีแต่พูด ว่าพวกกึ่งดิบกึ่งดี (หมายถึง ไม่มีคุณลักษณะให้ถือเอาเป็นดีแท้ได้)

พวกนี้ส่วนมากมักถูกครอบงำด้วยประวัติศาสตร์แห่งชาติแบบอาณานิคม และวัฒนธรรมแห่งชาติเชิงอำนาจ จึงไม่รู้จักและไม่เข้าใจประวัติศาสตร์สังคม หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จนถึงวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยเฉพาะทางอีสาน

ส่งผลให้เมื่อมีอำนาจทางการเมือง ก็พากันประดิษฐ์ประวัติศาสตร์บาดหมาง สร้างบาดแผล ทั้งในบ้านเมืองตัวเอง และกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ

นักเรียนนอกขุนนางใหม่ดีแต่พูด เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมพวกหนึ่งที่คนทั่วไปเรียก หัวหมอ, เจ้าเล่ห์ ฯลฯ

แต่ชวนให้ระแวง เลยเข้ากันไม่ได้ หรือไม่สนิทกับวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ต่างไปและมีจำนวนมากกว่า

ราว 50 ปีมาแล้ว คนพวกนี้ดีแต่พูดยังไม่เปลี่ยน แต่สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว และกำลังเปลี่ยนไปอีก