มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554

         รัฐบาลทักษิณสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่จำเป็นต้องมี

เมื่อมีขึ้นแล้วก็หลงทางสะเปะสะปะ เป็นวัฒนธรรมเชิงอำนาจแบบอาณานิคม เปิดช่องให้เจ้ากระทรวงบางคนบ้าอำนาจ มุ่งสร้างภาพตามกระแสสังคม ด้วยวิธีคิดทางวัฒนธรรมของคนชั้นนำไปเกะกะระรานชาวบ้านชาวเมืองทุกหนทุกแห่ง

เสมือนข้อสังเกตของคนทั่วไปว่า “ทำงานทุกอย่างที่ขวางหน้า ยกเว้นงานในหน้าที่” 

ภาระเฉพาะหน้าสำคัญมากๆ คือประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ที่ต้องชำระสะสางแล้วปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ให้ตรงตามพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี

ในกระทรวงวัฒนธรรมมีหน่วยงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี, ภาษาและวรรณคดี, ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆโดยรอบ ที่จะรวมเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ใช้งานทุกวันนี้ ล้วนสร้างปัญหา เป็นประวัติศาสตร์บาดหมาง สร้างบาดแผล ที่รับจากเจ้าอาณานิคมเมื่อศตวรรษที่แล้ว

มีกรณีตัวอย่างเห็นชัดๆ เช่น ความขัดแย้งวิวาทบาดหมางระหว่างไทยกับกัมพูชา, และกรณีสามจังหวัดภาคใต้, ฯลฯ ล้วนมีเหตุสำคัญอันหนึ่งจากประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยแบบอาณานิคมทั้งสิ้น

แล้วรัฐบาลทักษิณเคยทำผิดพลาดขยายแผลให้ลึกและกว้างขึ้น เพราะหลงงมงายประวัติศาสตร์แห่งชาติแบบอาณานิคมนี่เอง

โดยเฉพาะเรื่อง “เสียดินแดน” ซึ่งนักวิชาการทั่วโลกรู้ทั่วกันว่าความรู้ประวัติศาสตร์ของไทยเรื่องเสียดินแดน วางอยู่บนความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างผิดๆ หลายประการ (อ่านรายละเอียดในบทความของ อาจารย์ธงชัย วินิจจะกูล ในเว็บไซต์ประชาไท

แต่รัฐบาลไทยไม่เคยเข้าใจความสำคัญเรื่องนี้ จึงไม่เคยพูดจาหารือเรื่องชำระปฏิสังขรณ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ให้หลุดพ้นจากกรอบอาณานิคมที่มีแต่ความบาดหมางสร้างบาดแผล

ดังนั้น รัฐบาลใหม่ควรพิจารณาบทบาทหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเสียใหม่ให้สอดคล้องความจริงที่สังคมไทยเผชิญชะตากรรมลำบากขณะนี้

นั่นคือเชิญนักปราชญ์ นักวิชาการมาร่วมชำระประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย แล้วปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ให้ออกไปจากประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผล

แล้วลดบทบาททางกระแสสังคมที่ใช้สร้างภาพเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น ใช้งบประมาณจัดอีเวนท์แบบคลั่งชาติในท้องถิ่นที่เจ้ากระทรวงและผู้มีอำนาจเป็น ส.ส. เพื่อหวังผลต่อไปข้างหน้า