มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554

          ลาวสองฝั่งโขง ยกย่องคันคาก (ไทยเรียก คางคก) เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ปราบแถนบนฟ้า ปล่อยน้ำฝนให้คนทำนาทำไร่ได้พืชผลอุดมสมบูรณ์

แต่ไทยสองฝั่งเจ้าพระยา เหยียดหยามคางคก (ลาวเรียก คันคาก) เป็นสัตว์สกปรกอัปมงคล

ประเพณียกย่องคันคากไม่ได้มีในหมู่ลาวสองฝั่งโขงเท่านั้น แต่ยังมีในพวกชนชาติหลี (Li) พูดตระกูลไทย-ลาว บนเกาะไหหลำ ในจีนด้วย

อาจารย์พลอย นรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย (สอนภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) บอกว่าประเพณียกย่องคันคากมีในวารสารจีนศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2549)

แล้วส่งหนังสือมาให้อ่าน บทความเรื่องวัฒนธรรมการบูชาโทเท็มของชนชาติกลุ่มน้อยในจีน โดย นภ อึ๊งโพธิ์ (อาจารย์สอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) จะยกใจความสำคัญมาจัดย่อหน้าใหม่ให้อ่านสะดวก ดังนี้

         ผัวเมียคู่หนึ่งมีบุตรชายรูปร่างหน้าตาคล้ายคางคก เมื่ออายุได้สิบแปดปีได้ใช้ความสามารถทางการยุทธ์ช่วยกษัตริย์หลีจนรบชนะข้าศึก  

         กษัตริย์หลีได้ทรงให้สัญญาแก่หนุ่มคางคกว่าจะปูนบำเหน็จยกพระธิดาให้เป็นรางวัล แต่ก็ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยทรงรังเกียจรูปกายอันอัปลักษณ์ ทว่าพระธิดาทรงยืนยันจะสมรสกับหนุ่มคางคกให้จงได้

         คืนวันสมรส ชายหนุ่มถอดผิวหนังคางคกออก เผยให้เห็นรูปงดงามภายใน

         กษัตริย์หลีได้สดับเรื่องประหลาดนี้ ก็ทรงสวมเอาหนังคางคกนั้นแทน แต่กลับกลายเป็นคางคกจริงๆ ไปเสีย

         ภายหลังชายหนุ่มได้รับสถาปนาให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ นามว่า “กษัตริย์คางคกแห่งหลี”

         ชนชาติหลีถือว่า กษัตริย์ผู้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติกลายร่างมาจากคางคก จึงยกให้คางคกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และมีการนับถือบูชานับแต่นั้น

โครงสร้างหลักเรื่องคันคากลาวกับคางคกหลีมีคล้ายกัน คือเป็นคนในคราบคางคก-คันคาก

แต่รายละเอียดต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปของนิทานตำนานทั้งโลก

แสดงว่าพวกลาวสองฝั่งโขงกับพวกหลีเกาะไหหลำ เคยรู้จักเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันมาก่อนเมื่อนานมากแล้ว จนต่างจำกันไม่ได้แล้ว แต่มีร่องรอยเป็นพยานหลักฐานคือยกย่องนิทานคางคก-คันคากเหมือนกัน

สอดคล้องกับพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีและวรรณคดี ที่ผมเคยยกคำอธิบายของครูบาอาจารย์มาเผยแพร่หลายครั้งว่าภาษาตระกูลไทย-ลาว เก่าสุดราว 3,000 ปีมาแล้ว อยู่บริเวณมณฑลกวางสี ใกล้ๆ เกาะไหหลำ