มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554

          ผู้หญิง เป็นแม่มดหมอผี (หมายถึงผู้รู้ทั่วดินฟ้า) หัวหน้าเผ่าพันธุ์ มีอำนาจมากสุดในชุมชนดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ราว 3,000 ปีมาแล้วของอุษาคเนย์

ผู้ชายคือบริวารของผู้หญิง ยังมีร่องรอยเหลือเค้าอยู่ในพิธีแต่งงานทุกวันนี้ เรียกผู้หญิงว่า เจ้าสาว แปลว่า นาย เรียกผู้ชายว่า เจ้าบ่าว แปลว่า ขี้ข้า

เมื่อแต่งงานแล้วผู้ชายต้องอยู่บ้านผู้หญิง ไปเป็นบ่าว (ปั่ว, ผัว) ไม่มีปากไม่มีเสียง เพราะอยู่ท่ามกลางญาติเมีย

          ศาสนาผี เป็นสมบัติของผู้หญิง บรรดาผี เช่น ผีฟ้า (ลาว), ผีมด (เขมร), ผีเม็ง (มอญ) ลงทรงผู้หญิงเท่านั้น ไม่ลงทรงผู้ชาย

ผู้หญิงเป็นเจ้าของพิธีกรรมเลี้ยงผี ผู้ชายเป็นบริวารของผู้หญิง คอยรับใช้ในพิธีกรรม

          ศาสนาพุทธ เป็นสมบัติของผู้ชาย ไม่ใช่ของผู้หญิง แพร่หลายจากชมพูทวีป (อินเดีย) กับลังกาทวีป (ลังกา) เข้าสู่สุวรรณภูมิระหว่าง พ.ศ. 500-1000

พวกผู้ชายคนชั้นนำในสุวรรณภูมิ รับศาสนาพุทธเป็นสมบัติของตน แล้วพยายามกำจัดศาสนาผี โดยกีดกันผู้หญิงออกไปจากอำนาจปกครอง เลยเกิดปะทะขัดแย้งระหว่างผี-พุทธ รุนแรงยาวนาน

ถึงที่สุดต้องประนีประนอมกัน โดยผู้หญิงยอมรับศาสนาพุทธของผู้ชายเป็นใหญ่ แต่ผู้ชายไม่ถอนรากถอนโคนศาสนาผีของผู้หญิง

ลักษณะประนีประนอมมีเค้าอยู่ในประเพณีบวชนาค ตอนทำขวัญนาค ซึ่งไม่มีในพุทธบัญญัติ ไม่มีในอินเดีย ไม่มีในลังกา แต่มีเค้าต้นอยู่ในสุวรรณภูมิ เช่น พม่า, ลาว, เขมร, และไทย

ทำขวัญนาค เป็นพิธีพรรณนาเฉพาะพระคุณของผู้หญิงที่เป็นแม่ของนาค ผู้จะบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนา (ปัจจุบันหมอขวัญแต่งเนื้อทำขวัญเพิ่มพระคุณพ่อ เข้าไปด้วย) แสดงยืนยันว่านาคเป็นลูกของแม่

เมื่อเสร็จทำขวัญนาค ก็แห่นาคเข้าโบสถ์ บวชเป็นพระภิกษุ

นับแต่นี้ไปตัดขาดจากลูกของแม่ เป็นลูกของพ่อ ที่แม้แต่แม่ก็ถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้ ถือเป็นบาป พ่อเท่านั้นและผู้ชายทุกคนถูกเนื้อต้องตัวพระภิกษุได้

เท่ากับผู้ชายริบอำนาจจากผู้หญิง แล้วเป็นใหญ่เหนือผู้หญิง แม้ไม่ทั้งหมด ก็เกือบหมด

จะมีปัญหาอยู่บ้างก็แต่ผู้ชายบางกลุ่มบางคนยังกลัวเมียเท่านั้น