มติชนรายวัน ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554

          “ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย” ครอบงำให้คนมีอำนาจเกิดอาการ “ล้าหลัง คลั่งชาติ ขาดสติ” แล้วร่วมกันสถาปนาประวัติศาสตร์บาดหมาง สร้างบาดแผลกับเพื่อนบ้านโดยรอบ ด้วยการหนุนหลังของคนชั้นนำอำมาตย์อนุรักษนิยม

สำนึกดังยกมานี้ ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยตกต่ำในความรู้สึกนึกคิดของนานาชาติ เพราะมีกิริยาเกะกะระรานเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ตนอย่างไม่ลดละเลิก

บรรดาเพื่อนบ้านก็พากันเอือมระอาตราหน้าว่ามารยาสาไถย, ปั้นน้ำเป็นตัว, และขี้โกง

ช่องทางบรรเทาทุกข์เบื้องต้นต้องร่วมกันชำระสะสางประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ให้ใกล้เคียงความถูกต้อง และสอดคล้องกับร่องรอยและพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีอยู่จริงทั่วสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

แล้วสร้างสรรค์สำนึกใหม่ที่ไม่ล้าหลัง ไม่คลั่งชาติ ไม่ขาดสติ ว่าล้วนมีความเป็นมาร่วมกัน แล้วต่างเป็นเครือญาติกันทางสังคมวัฒนธรรม

          “วัฒนธรรมไทย” ก็ทำนองเดียวกับประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เพราะมีที่มาและได้รับอุดหนุนจากคนชั้นนำอำมาตย์อนุรักษนิยม จึงแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอำนาจ ขาดสติ ท้าตีท้าต่อยทั่วไปกับคนคิดต่างไปไม่เหมือนตน

ดังมีกรณีตัวอย่างให้เห็นชัดๆ เรื่องเด็กสาวเปิดนมเล่นสงกรานต์, ละครโทรทัศน์, และ ฯลฯ

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยกับวัฒนธรรมไทย แบบล้าหลัง คลั่งชาติ ขาดสติ คือสิ่งที่คนส่วนมากไม่พึงปรารถนา จึงแสวงหารัฐบาลใหม่ ไล่รัฐบาลเก่า

รัฐบาลใหม่น่าจะเข้าใจดีหมดแล้ว คงไม่ประพฤติเหมือนพวกดีแต่พูดเกะกะระรานในรัฐบาลเก่า