มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554

          วัดโพธิ์ (ท่าเตียน) ได้รับยกย่องเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก แต่มีฝรั่งเข้าชมมากกว่าคนไทยหลายเท่า (มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24-30 มิถุนายน 2554 หน้า 18)

แต่ละปีมีคนไทยจำนวนน้อยนิดไม่กี่คนที่ไปวัดโพธิ์ ท่าเตียน

แต่มีนักท่องเที่ยวคนต่างชาติเฉลี่ยนับแสนคนต่อเดือน รวมมากกว่าล้านคนต่อปี

ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุและปัจจัยหลายอย่างต่างๆ กัน ซึ่งเป็นกับวัดวาอารามและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ไม่จำเพาะวัดโพธิ์ ท่าเตียน

  1.  วัฒนธรรมการเรียนรู้ของไทย เน้นท่องจำตามตำราที่ครูสอนในห้องเรียน ถือเป็นสุดยอดยุติแล้ว ห้ามถาม ห้ามเถียง  

ครูในโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดส่วนมากจึงไม่พานักเรียนมาศึกษาประวัติศาสตร์ในวัดโพธิ์ ท่าเตียน เพราะเรียนในห้องเรียนสำคัญกว่า

คนทั้งหลายเลยไม่รักเรียนรู้ พากันเที่ยวเล่นดีกว่า ไม่เรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกตำรา เพราะถูกครอบงำให้งมงายสิ่งมอมเมาอย่างอื่น เช่น ระบบโซตัสรับน้องใหม่ ซึ่งตรงข้ามกับโลกตะวันตกอย่างดำกับขาว จนเกิดข้อความเปรียบเทียบกระแทกแดกดันว่า “คนไทยเข้าห้าง ฝรั่งเข้ามิวเซียม”

          2.  แหล่งเรียนรู้ของไทย ไม่มีประวัติศาสตร์สังคม มีแต่วัดกับวังของราชวงศ์และสงคราม

วัดโพธิ์ ท่าเตียน เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สังคม ยุคสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้ใหม่ของตะวันตก แล้วยกตนข่มท่านต่อเพื่อนบ้านโดยรอบ

แต่คำอธิบายไม่ให้ความสำคัญประวัติศาสตร์สังคม เพราะมุ่งแต่พรรณนา “ทรงพระปรีชาสามารถ” เท่านั้น

แล้วใครจะอยากเข้าไปวัดโพธิ์

          3.  ภิกษุสันดานกาพากันโลภ ส่งผลทั่วประเทศไทยให้มี “วัดทั้งหลายคล้ายกันเป็นอันมาก” คือสกปรกรกรุงรังด้วยรูปเคารพอิทธิปาฏิหาริย์ เพื่อโน้มน้าวหลอกล่อให้คนทำบุญสะเดาะห์เคราะห์หวังลาภรวย

สมภารมั่นคง พระสงฆ์มั่งคั่ง

บางวัดประดับประดาสารพัดเพื่อเอาอกเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมองข้ามไม่เห็นหัวคนไทย บางทีคนไทยจะถูกตะเพิดด้วยซ้ำไป

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้คนไทยไม่อยากเข้าวัด ไม่ว่าวัดโพธิ์หรือวัดไหนๆ ในประเทศไทย

แต่ที่เห็นมีคนเข้าวัดบ้างบางวัดก็ด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่นๆ เช่น งมงายสิ่งที่พระสงฆ์สร้างมาหลอกไว้