Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554

มรดกความทรงจำแห่งโลกที่วัดโพธิ์ ท่าเตียน มีประวัติศาสตร์สังคมอยู่ในโคลงภาพคนต่างภาษาที่แสดงอาการยกตนข่มท่านของไทย เช่น

โคลงเรียกเขมรว่า “ขอมดำ” “กัมพุชประเทศ” เป็นเมืองขึ้นของสยาม ว่า

          ๏ ขอมขำดำสดวกแท้           ธรรมดา 

          ถือพุทธเพียรตามโอ            วาทไหว้

          กัมพุชประเทศสิมา             เมืองทิศ บูรพ์พ่อ

          โผอนภพนบน้อมไท้            ถิ่นสยาม ฯ

ขอให้สังเกตด้วยว่าในโคลงบทนี้เรียกเขมรว่า ขอม (เหมือนเอกสารอื่นๆ อีกหลายแห่ง) แต่คนบางกลุ่มเคยพยายามบิดเบือนว่า เขมร ไม่ใช่ ขอม ตั้งแต่คราวนั้นจนทุกวันนี้

โคลงชุดนี้ยกย่องไทยว่าใหญ่ยิ่งและงดงามเหนือคนอื่นทั้งหมดว่า

          ๏ รูปสยามงามนุ่งแม้น          แมนมา ผจงฤา

          นัคเรศสฤษฎิรักษ์เรือง          ฤทธิตั้ง

          มาตยาอโยทธยา                 ยลขนาด นี้พ่อ

          รบือเดชทั่วทั้งหล้า               แหล่งแสยง ฯ

อาการยกตนข่มท่านอย่างนี้บางทีเรียก “แสดงความเป็นอื่นที่ด้อยกว่า และอวดความเป็นสยามที่เหนือกว่า” (มีรายละเอียดอีกมากอยู่ในหนังสือคนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546)

ความเป็นอื่นที่ด้อยกว่า กับความเป็นสยามที่เหนือกว่า ไม่จำเป็นต้องมีจริงในโลก เช่น ฝรั่งไม่ด้อยกว่าสยาม และสยามไม่เหนือกว่าฝรั่ง

แต่ในโลกลวงๆ หลอกตัวเองของสยามแล้ว ความเป็นอื่นต้องด้อยกว่าทั้งนั้น ไม่ว่าในโลกจริงจะเป็นอย่างไร จึงแต่งโคลงพรรณนาชาติภาษาต่างๆ ให้ดูต่ำต้อย, ตลกคะนอง, ถึงหยาบช้าก็มี

สอดคล้องกับการละเล่นเป็นที่นิยมของชาวสยามในยุคนั้น เช่น จำอวดสวดคฤหัสถ์ในงานศพ, เพลงออกภาษา สิบสองภาษา, เป็นต้น

เพลงออกภาษา สิบสองภาษา มีชื่อเพลงดนตรีนำหน้าด้วยชื่อชาติพันธุ์ เพื่อแสดงความเป็นอื่นที่ด้อยกว่า และอวดความเป็นสยามที่เหนือกว่า แต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้าน

เพลงภาษาที่แสดงความด้อยกว่าของคนอื่น และเหนือกว่าของสยาม เห็นได้จากเริ่มต้นด้วยเพลงกราวนอก ถือเป็นทำนองไทย เนื้อร้องแสดงการยกทัพที่มีไทยเป็นแม่ทัพ เพลงลำดับต่อไปมีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่ายกทัพไปจับมอญและคนอื่นๆ

ทำนองเพลงต่อจากนั้นเป็นลักษณะที่ไทยยกตนข่มท่าน คือเหยียดชาติพันธุ์อื่นๆ ล้วนล้าหลังตลกคะนอง, โง่เง่าเต่าตุ่น, และบ้านนอก เป็นต้น

ประชาคมอาเซียนจะราบรื่นและร่มเย็นอย่างไร ถ้ายังมีบางพวกคิดอย่างนี้