ปั้นน้ำเป็นตัว

ล้าหลังคลั่งชาติขาดสติ

มิจฉาทิฐิมารยาสาไถย

ปั้นน้ำเป็นตัวมั่วมั่วไป

ฉวยโอกาสเอาแต่ได้ประโยชน์ตน

โฉมสำอางนางนาคธรณี

ผู้คุ้มครองปัถพีก็แผลงพ่น

ไล่ความเท็จเผด็จดัดในบัดดล

ประชาชนรู้เท่าไม่เอามัน

สุจิตต์ วงษ์เทศ 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี  

4 กรกฎาคม 2554                                              

09.30 น.