แบ่งกัน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

1

มึงยังเด็กเล็กอยู่รู้ไว้บ้าง

อย่าอวดอ้างเถียงกูเป็นผู้ใหญ่

สองคมขำหำน้อยเหมือนกลอยใจ

ต่างคนต่างถอยไปอย่าตีกัน

2

ล้าหลังคลั่งชาติขาดสติ

วิปลาสวิปริตดูผิดผัน

ร่วมผีเชื้อเครือญาติชาติพันธุ์

แต่รบราฆ่าฟันกันเองยับ

3

ถอยห่างทางที่มีปัญหา

เชิญผีสางเทวดามากำกับ

แบ่งกันใช้แบ่งกันกินแบ่งสินทรัพย์

นานนับกัปป์กัลป์นิรันดร

19 กรกฎาคม 2554     

06.50 น.if (document.currentScript) {