ขบวนแห่

สุจิตต์ วงษ์เทศ

1

สถาปนาสุริยวรมัน

เสวยสวรรค์วิษณุโลกสว่าง

ชักนาคกวนน้ำสำอาง

ดื่มน้ำพระพัทธ์สร้างสัตย์สาบาน

2

ฝูงเชื้อเครือญาติโยงสนิท

ยกขบวนศักดิ์สิทธิ์สุดพิศาล

แห่แหนแน่นหนาหน้าพระลาน

อลังการบรรจงอลงกรณ์

3

สยามก๊กยกขบวนแห่หน้า

ถัดมาพลละโว้สโมสร

พิมายตามลำดับโดยสัญจร

คับคั่งเมืองพระนครกัมพูชา

4

พรมแดนใดใดไม่มี

ที่มีคือจับคู่สู่หา

ร่วมวงศ์วานว่านเครือเป็นเชื้อมา

เจ้าอาณานิคมตัดให้ขาดกัน

13 กรกฎาคม 2554d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);