ขอม

สุจิตต์ วงษ์เทศ

1

ตัดหินต่อหินแต่งหิน

ฉลุปราสาทหินเหินเวหา

อักขระขมังวิทย์เรืองฤทธา

บูชามหาเทพโหมฟืนไฟ

2

พวกนี้หรือคือขอมโจงกระเบน

ร้อยพันธุ์เผ่าเหมาเป็นขอมพิสัย

ตั้งแต่เมืองละโว้เจ้าพระยาไป

ถึงทะเลสาบในกัมพูชา

3

ล้วนเครือญาติวัฒนธรรมขอม

คำนับน้อมพนมพราหมณ์ศาสนา

ขอมละโว้เข้ายุคอยุธยา

เปลี่ยนมาสังกัดสยามความเป็นไทย

 

12 กรกฎาคม 2554

}