ข้ามไม่พ้น

ข้ามไม่พ้นหนห้วงมหรรณพ

ไม่ผ่านพบพ้นโอฆสงสาร

อวิชชาเต็มมหานาวายาน

คลื่นลมรานก็เลยล่มจมลงไป

พยายามข้ามผ่านแต่ไม่พ้น

ความอดทนไม่พอพ้นผ่านได้

มีดินหญ้าฟ้าแถนแน่นหัวใจ

คิดแล้วมีอารมณ์ให้ข้ามไม่พ้น

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

9 กรกฎาคม 2554

17.00