มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554

โมโหเลยหุงข้าวประชดหมา

ปิ้งปลาประชดแมวเมื่อโมหัน

ล้วนละครย้อนยุควรมัน

ตบจูบพัลวันเล่นแง่งอน

หลงเข้าตาจนหนทางบอด

จำขายผ้าเอาหน้ารอดกันไว้ก่อน

ดีแต่พูดอำพรางสร้างละคร

ทำไม่ได้เลยต้องถอนกลการเมือง

 

การประกาศถอนตัวจากการเป็นภาคีของคณะกรรมการมรดกโลกของนายสุวิทย์ ไม่ได้ถือว่ามีผลโดยทันที โดยหลักการแล้วถือเป็นเรื่องนโยบาย ดังนั้น น่าจะนำเข้าที่ประชุม ครม. จึงอาจจำเป็นต้องชะลอเพื่อรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณารายละเอียด

การประกาศของนายสุวิทย์จึงเป็นเสมือนการประกาศเจตนารมณ์เท่านั้น หากรัฐบาลต้องการจะถอนตัวจากการเป็นภาคีอนุสัญญาจริง จะต้องทำหนังสือถึงยูเนสโกและลงนามโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

และหลังจากมีหนังสือส่งไปยูเนสโกแล้ว การถอนตัวจะมีผล 1 ปี ภายหลังการยื่นหนังสือดังกล่าว

(มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 หน้า 15)