Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554

 

โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่นยากจนข้นแค้นแสนกันดาร มีช่องทางก้าวหน้าได้ด้วยการเรียนการสอนแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แต่ต้องกำจัดสิ่งที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ออกไปให้หมด หรือให้ลดลงมากๆ

ได้แก่ระบบเจ้าขุนมูลนายและระบบอาวุโสที่ควบคุมและกดขี่ผู้น้อยด้อยอาวุโสไม่ให้กล้าเสนอความคิดต่อผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่า

นักปราชญ์ไทยและเทศรู้กันดีว่าไทยใช้เงินเพื่อการศึกษาต่อหัวเด็กสูงมากกว่าประเทศอื่นที่มีฐานะเศรษฐกิจระดับเดียวกัน

แต่การศึกษาไทยกลับมีคุณภาพต่ำกว่าประเทศที่ลงทุนน้อยกว่า

สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็เพราะในวงการศึกษาเต็มไปด้วยระบบเจ้าขุนมูลนายและระบบอาวุโสที่บอกมานั่นแหละ

แล้วยังส่งผลให้เกิดฉ้อฉลอื้อฉาวทางการศึกษาดังตัวอย่างกรณี ป. บัณฑิต(ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) เพราะครูอาจารย์ผู้น้อยที่รู้ความจริงว่ามีฉ้อฉลมาแต่แรกแต่ไม่กล้าพูดความจริง เพราะกลัว

วัวสันหลังหวะ เพียงอีกาบินผ่านก็เสียวสันหลังวาบไป ผู้บริหารการศึกษาไทยตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับสูงอยู่ในกระทรวง จนถึง ผอ. พวกหนึ่งของระดับโรงเรียนประถมมัธยมในชนบทก็ไม่ต่างจากวัวสันหลังหวะ แค่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ภาพรวมการศึกษาไทยทั่วประเทศก็หลงคิดไปว่าเป็นตัวเอง เพราะรู้ตัวดีว่ามีแผล

ทั้งนี้เพราะระบบบริหารจัดการส่วนมากล้มเหลวคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ แล้วมีกรณีฉ้อฉลเช่นเดียวกัน ต่างกันที่ขนาดและวิธีการเท่านั้น

ผู้รับเคราะห์คือเด็กนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ (อดีตกรรมการปฏิรูปชุดนายอานันท์       ปันยารชุน) จึงแนะนำว่า กระทรวงศึกษาธิการ ควรทำงานด้านอื่นที่ถนัดกว่าการบริหารจัดการโรงเรียน เช่น อำนวยความสะดวกให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่โรงเรียนควรบริหารจัดการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน กระทรวงศึกษาเป็นเพียงผู้ควบคุมมาตรฐานที่มีลักษณะยืดหยุ่นสูง (มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 หน้า 6)

ชุมชนท้องถิ่นถึงจะยังไม่แข็งแรงเรื่องการศึกษา แต่ต้องเริ่มเคลื่อนไหวใฝ่รู้ได้แล้ว

ความเคลื่อนไหวง่ายๆ ให้โรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆมีการเรียนการสอนทั้ง “ในระบบ” และ “นอกระบบ”

อาจารย์นิธิแนะอีกว่า ทั้งสองอย่างต้องเชื่อมโยงกันได้สะดวก ผู้คนสามารถไต่เต้าด้านการศึกษาได้โดยไม่ต้องเข้าโรงเรียน หรือเข้าๆออกๆ ตามแต่เงื่อนไขในชีวิต ถ้าทำได้อย่างนี้จะทำให้ครอบครัว, โรงงาน, ไร่นา, สถานที่ทำงาน, บุคคล, ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาได้จริง

แต่ก็อีกนั่นแหละ ถ้าไม่“จำกัด”แล้ว“กำจัด”ระบบเจ้าขุนมูลนายกับระบบอาวุโสออกไปจะหวังให้สำเร็จคงยากมากๆ

ถึงยาก ก็ต้องไขว่คว้าพยายามให้สำเร็จจงได้ จะใช้เวลานานเท่าใด ก็ต้องอดทน