มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554

ผู้มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจหลายคนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ตลาดโลก ทวงถามความสามารถทางการสร้างสรรค์ของคนไทยที่หลุดกรอบอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม

เพราะทุกวันนี้สินค้าไทยยังมีรูปแบบซ้ำเดิม เช่น ลายช้าง, ลายไทย, ฯลฯ

ต้นเหตุที่คนไทยตกอยู่ในกรอบอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม ก็เพราะระบบการศึกษาไทยมีลักษณะเถรวาทไทยๆ ที่เน้นท่องจำตามตำราของครูอาจารย์อย่างอนุรักษนิยมเข้มข้นมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์

จะให้หลุดกรอบอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมได้ก็ต้องปฏิรูปจนถึงปฏิวัติการศึกษาไทยทั้งระบบให้นักเรียนนิสิตนักศึกษารู้เท่าทันวัฒนธรรมดั้งเดิมและร่วมสมัย แล้วยกอดีต รับใช้ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต

โดยกล้า“คิด” ขบถ-แหกคอก-นอกครู ด้วยวิถีกาลามสูตร (10 ข้อ) ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ว่าไม่เชื่อแม้คำสอนของครูอาจารย์ แต่ต้องแสวงหาและปฏิบัติให้พบด้วยตนเองจึงเชื่อ

วัฒนธรรม เป็นสิ่งแรกที่ต้องคิดขบถ-แหกคอก-นอกครู แสวงหาคำอธิบายใหม่ๆ ที่ซื่อตรงและกว้างขวางกว่าคำอธิบายเก่าๆ ที่ครอบงำให้ยอมจำนนต่อความไม่เสมอภาคโดยโยนให้เป็นเรื่อง“เวรทำกรรมแต่ง”ของแต่ละคน

วัฒนธรรมไทย มีคำอธิบายของครูบาอาจารย์ยุคใหม่ว่าไม่มีอยู่จริง แต่ถูกคนชั้นนำผู้มีอำนาจเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อรักษาโครงสร้างอำนาจของตน แล้วบงการบังคับบัญชาให้คนทั่วไปยอมจำนนต่อความไม่เท่าเทียม

จะรู้แจ้งแทงตลอดจนถึงมีพลังสร้างสรรค์ได้ ก็ต้องอยู่ที่ลักษณะการศึกษาไทย

“กระทรวงศึกษาฯ ไม่ควรเป็นผู้จัดการศึกษาอีกต่อไป แต่เป็นผู้จัดระดับมาตรฐานและดูแล โดยให้ท้องถิ่น,  ภาคเอกชน, และส่วนต่างๆ เป็นผู้จัด รับรองว่าจะเกิดประสิทธิภาพ” อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ บอกในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 หน้า 22)

“เพราะโลกปัจจุบันมีความหลากหลาย ถ้าสอนแบบเดียวกันก็จะเกิดความล้มเหลว” อาจารย์วรากรณ์ย้ำไว้

คำแนะนำของอาจารย์วรากรณ์เหมาะสมอย่างยิ่งในการปฏิรูปและปฏิวัติการศึกษา และควรลงมือได้ทันทีในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนมีพลังความคิดสร้างสรรค์ หลุดจากกรอบลายช้างและลายไทย

ชุมชนท้องถิ่นล้วนยากจนข้นแค้น ยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กยิ่งเป็นยาจก จะหาเทคโนโลยีทันสมัยที่ไหนมาใช้งานการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนในเขตเมือง

แต่ความคิดสร้างสรรค์มีพลังได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีสูงส่ง ขอแต่อย่าปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและความรู้ความคิดเท่านั้น