มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554

ไทร เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ให้ร่มเงาและความร่มเย็น ที่คนทั้งหลายรู้จักมักคุ้นอย่างครั่นคร้ามความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อว่ามีผีสิงและเทวดาสถิตอยู่

ผู้รู้ทางไม้ใหญ่บอกว่าต้นไทรมีหลายชนิด เช่น ไทรกร่าง, ไทรย้อย, ไทรใหญ่เฉพาะไทรใหญ่มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกว่า พญาไม้, รกฟ้า, ฯลฯ

ไทรเป็นคำเขมร เรายืมคำเขมรมาใช้งาน แล้วออกเสียงว่า ไซ (เหมือน ทรง, ทราบ, ทรุด, โทรม, ทราย แม้คำว่า ซอ ก็มาจากคำเขมรว่า ทรอ เขมรออกเสียงตรัว)

ริมคลองมหาสวัสดิ์ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ใกล้ๆมหาวิทยาลัยมหิดล ผมซัดเซพเนจรไปถึงต้นไทรใหญ่โดยบังเอิญ เลยไหว้วานผู้ใจบุญถ่ายรูปมาให้ดู

ที่ว่าซัดเซพเนจร เพราะตั้งใจจะหาคลองโยงที่สุนทรภู่เดินทางผ่านไปสุพรรณสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วแต่งนิราศสุพรรณ

แต่หาทางเข้าไม่ได้ เลยพลัดหลงข้ามทางรถไฟสายใต้กรุงเทพฯ-นครปฐม แล้วข้ามสะพานคลองมหาสวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเลียบไปหน่อยเดียวก็พบเจ้าแม่ต้นไทร

ชาวบ้านย่านชุมชนร่มไทรตั้งศาลเจ้าแม่ เรียก เจ้าแม่ไทรเงินไทรทอง ต่อมามีผู้ตั้งศาลพ่อปู่พูนทรัพย์เพิ่มเข้าไป

ใต้ต้นไทรเลยเต็มไปด้วยศาลเจ้าแม่-เจ้าพ่อ-พ่อปู่ ไม่รู้อะไรต่อมิอะไรแน่นขนัด แต่ล้วนแล้วร่วมกันปกปักรักษาต้นไทรมิให้ถนนโค่นทิ้ง

ผมไหว้ต้นไทร แล้วได้รูปมาตั้งแต่ปลายปี 2553 ป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่รู้

BIG TREE ช่วยด้วย

ต้นไทรริมคลองมหาสวัสดิ์ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม

ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ตัดผ่านต้นไทร มีทั้งรถเก๋งและรถบรรทุกสิบล้อแล่นผ่านไปมา น่าหวาดเสียว

ศาลเจ้าแม่-เจ้าพ่อ-พ่อปู่ อยู่ร่วมกันเต็มใต้ร่มไทร แล้วช่วยพิทักษ์รักษาต้นไทร