ขว้างทิ้ง

 

ทั้งรักทั้งเลื่อมใสเกษมสุด

โฉมนางสนองมนุษย์เสน่หา

ร่มเย็นเป็นสุขทุกวันมา

แม้นไม่มีมาตราบทเบียดเบียน

เครื่องมือมิจฉามาตราสิง

ขอโฉมนางขว้างทิ้งเถิดหายเหี้ยน

ทุกหย่อมหญ้าจะได้งามนานจำเนียร

ดาษเดียรทั่วด้าวด้วยเท่าเทียม

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี  

24 มิถุนายน 2554                                                

15.00 น.