สะพาน

 

สะพานน้อยคอยขนส่งคนข้าม

ถึงฝั่งสองต้องตามปรารถนา

แดดฝนลบรอยย่ำธรรมดา

รอรอยใหม่คนมาย่ำสะพาน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

25 มิถุนายน 2554

10.00 น.
}