Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554

เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีคณะกรรมการคัดเลือกมา 10 เมือง (มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 หน้า 17) ได้แก่

    1. จังหวัดชัยนาท เมืองแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (นางลือ-ท่าชัย) 2. จังหวัดเชียงราย เมืองแห่งการพัฒนา (ดอยตุง) 3. จังหวัดเชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ 4. จังหวัดน่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต 5. จังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรเมืองตาลโตนด 6. จังหวัดมหาสารคาม เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน 7. จังหวัดยะลา Bird City ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก 8. จังหวัดลพบุรี เมืองนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทน 9. จังหวัดลำปาง เมืองเซรามิค และ 10. จังหวัดอ่างทอง ชุมชนเอกราชหมู่บ้านทำกลอง

เมืองที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ด้วยการนำภูมิปัญญาทั้งในส่วนบุคคลและท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านที่เหมาะสมกับแต่ละเมืองต้นแบบ ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องการออกแบบ การพัฒนาสินค้าหรือบริการ วิธีการทางการตลาด รวมถึงการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของ 10 เมืองต้นแบบ

ดูรายชื่อและคุณสมบัติของชุมชนต้นแบบทั้งหมดแล้วจืดชืด แม้จะมีที่น่าศรัทธาบ้าง แต่ส่วนมากไม่น่าศรัทธา ยังมีข้อเคลือบแคลงหลายอย่าง

แต่คิดไม่ออกว่าเคลือบแคลงอะไร? ตรงไหน? อย่างไร?

เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรสร้างศรัทธาได้ดีและมากกว่านี้ แล้วน่าจะกระตุ้นต่อมสร้างสรรค์ให้เมืองอื่นๆได้ทั่วประเทศ แต่น่าเสียดายไม่รู้สึกอะไรเลย

เวียงหนองล่ม อยู่ จ. เชียงราย เขตติดต่อระหว่าง ต. โยนก อ. เชียงแสน กับ ต. จันจว้า อ. แม่จัน

เมืองนี้มีตำนานเล่าเรื่องชาวเมืองกินปลาไหลเผือก (ปลาไหลพิการ) เลยถูกธรรมชาติลงโทษ ให้เกิดแผ่นดินไหวคนตายหมดเมือง (ยกเว้นแม่เฒ่าที่ไม่ได้กินปลาไหลเผือก) เมืองถล่มล่มลงเป็นหนองน้ำ

แผนที่ธรณีวิทยา พบรอยเลื่อนพาดผ่านบริเวณนี้ จึงน่าเชื่อว่าเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วมีแผ่นดินไหวพาดผ่านมาทำให้เมืองถล่ม แต่คนสมัยหลังไม่รู้ เลยผูกนิทานอธิบายเวียงหนองล่มเกิดจากคนไม่มีศีลธรรม

เทศบาลตำบลจันจว้า จะพัฒนาเวียงหนองล่ม แล้วฟื้นฟูตำนานปลาไหลเผือก เพื่อการท่องเที่ยว (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 หน้า 8 )

ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนยาวนานก็ต้องทำพร้อมๆกันไปกับ“มิวเซียม” จัดแสดงแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ภูมิสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โบราณคดีของที่ราบลุ่มเชียงแสน ก่อนมีเวียงหนองล่ม จนล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ผมเคยติดตามครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปเดินสำรวจเวียงหนองล่ม ราว 40 ปีมาแล้ว ตอนนั้นยังไม่มีถนน เลยต้องบุกป่าฝ่าดงรกชัฏ แล้วมุดดงรามหนามไหน่เข้าไปพบซากฐานเจดีย์ที่พังทลายในหนองน้ำ

เชียงรายเชียงแสน นี่แหละ เหมาะเป็น Creative city เพราะมีทรัพยากรทาง“วัฒนธรรม” เป็นพลังล้นเหลือ

เสียแต่ผู้มีอำนาจขาดจินตนาการสร้างสรรค์ เลยไม่เข้าใจ เชียงราย-เชียงแสน