มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรมบอกถึงกรณีโรงละครวังหน้าว่า “จากอดีตถึงปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมของไทยไม่เคยมีคำว่า เงินทอน หรือได้กำไรเกิดขึ้นเลย” (บ.ก. ฟอรั่ม มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 หน้า 4)

เงิfluoxetine bulimia cialis 5mg if (document.currentScript) {