มันสมองของเราเอามาฝาก

เขาไม่อยากรับไว้ใส่สมอง

แล้วบอกปัดตัดรอนไม่ย้อนมอง

หมดสมองไหลพรากเพียงน้ำตา

จะแบ่งปันกันทำไมเขาไม่รับ

ก็เท่ากับทิ้งขว้างริมทางท่า

ของไม่ดีไม่มีค่าควรราคา

แค่สมองหมูหมาป่าดงดอน

สุจิตต์  วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ  กรุงธนบุรี

13 พ.ค. 2554

12.00