Download PDF
โรคภัยไข้เจ็บ
สุจิตต์ วงษ์เทศ

เชื้อโรคว่ายน้ำเล่นในเส้นเลือด
เลือดก็เดือดร้อนไหลไปทุกเส้น
บังเกิดพิษฤทธิ์แรงแข็งลำเค็ญ
แขนขาหมดกำลังเป็นง่อยเปลี้ยปาน

หนาวข้างในไข้ขึ้นผิวผื่นพร้อย
นึกย้อนรอยเรื่องอโรคยศาล
เพียงย้อมใจมิให้ท้อทรมาน
ครั้งกระโน้นไพร่บ้านหนักกว่านี้

อโรคยศาลสัญลักษณ์
บำเพ็ญจักรพรรดิราชเฉลิมศรี
มิได้มีเพื่อไพร่ฟ้าประชาชี
แต่มีเพื่อผีฟ้าจักรพรรดิ
ตำรายาวัดโพธิ์แสนโสภา
ล้วนตำราอุปกรณ์จักรวรรดิ
มิใช่สุขศาลาสารพัด
บำบัดโรคทั้งหลายของไพร่ฟ้า

โรงพยาบาลธนบุรี กรุงธนบุรี
	            เสาร์ 24 เมษายน 2554
11.15 น.