Download PDF

ข้อหาครอบจักรวาล

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เคยถูกเขากล่าวหาแสนสาหัส
สารพัดเรื่องราวข้อกล่าวหา
ครอบจักรวาลหมิ่นถึงดินฟ้า
เอาชีวาเกือบไม่รอดแทบมอดม้วย
ครั้นบัดนี้นี่มาทำซ้ำรอยเก่า
กล่าวหาเขาครอบจักรวาลด้วย
เคยเรียกหาความเป็นธรรมเอื้ออำนวย
ได้ทีฉวยไม่เป็นธรรมกระหน่ำกระนั้น

เรือนอินทร์ กรุงธนบุรี
17 เมษายน 2554
18.15 น.
} else {