Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  19  เมษายน  2554

25 กรกฎาคม 2445 เงี้ยวปล้นเมืองแพร่

เงี้ยว แปลว่างู (ตรงกันกับคำว่า เงือก, งึม) หมายถึงไทยใหญ่ (ไทยหลวง) อยู่ลุ่มน้ำสาละวิน (ลาวเรียกน้ำคง) ทางภาคเหนือของพม่า

ไทยสยามเรียกพวกไทยใหญ่เป็นลาว ว่าลาวพุงดำ เพราะสักลายตั้งแต่เอวลงไปถึงขา

หนังสือครบรอบ 100 ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจล ในมณฑลพายัพ พ.ศ. 2445 โดย พระธรรมวิมลโมลี และ เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ เล่าเรื่องเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ว่า

“พวกเงี้ยวได้ประกาศว่าจะไม่ทำร้ายชาวลาวกับชาวต่างชาติ แต่จะทำร้ายเฉพาะชาวสยามเท่านั้นไม่เว้นแม้จะเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็ตาม”

“ความเคียดแค้นชิงชังของพวกเงี้ยวที่มีต่อชาวสยาม มาจากปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ข้าราชการสยามได้ปฏิบัติต่อพวกเงี้ยวมาเป็นเวลานานและปัญหานี้ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลกลาง กลับปล่อยให้ข้าราชการท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกเงี้ยวและคนลาว ไม่ว่าเช่นกรณีออกกฎระเบียบกีดกันพวกเงี้ยวในการเดินทางหรือจำกัดสิทธิบางอย่างที่เคยมีแต่เดิม การเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการถูกรีดไถจากข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ไม่ต่างกับระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ เมื่อถึงเวลาจึงกลายเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างรุนแรงด้วยอารมณ์โกรธแค้นชิงชังอย่างสุดลิ่ม”

หนังสือครบ 100 ปี เงี้ยวก่อจลาจลในพายัพ หนากว่า 300 หน้า มีรูปเก่าหลายร้อยรูป

ดูรูปเก่าอย่างเดียวก็คุ้มเหลือหลาย เพราะหาเองไม่ได้

(ซ้าย) เสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ในแผ่นดินล้านนาได้มีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในอดีตเมื่อ 100 ปีมาแล้ว นั่นคือ เหตุการณ์พวกกบฏเงี้ยวก่อการจลาจลในมณฑลพายัพ เมื่อ พ.ศ. 2445 เหตุการณ์ครั้งนั้นนำความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ ทั้งชีวิตผู้คน ทรัพย์สินและเอกราช…..ของล้านนา

จากการเล่าขานและการบันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้ ยังมีความคลุมเครืออยู่ ส่วนหนึ่งมาจากความสับสนและความไม่เข้าใจในสถานการณ์ขณะนั้น อีกบางส่วนมาจากการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาทั้งหมด ทำให้การรับรู้ภูมิประวัติศาสตร์จำแนกไม่ได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จ ฉะนั้นการจะค้นหาความจริงจึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งและท้าทาย

(ขวา) เครื่องถ้วยพะเยา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของบรรพชนชาวเมืองพะเยาเมื่ออดีต

จากเนื้อดินที่ถูกปั้นแต่งผสมผสานกับเส้นสายและลวดลายแล้วผ่านกระบวนการหลอมรวมด้วยจิตวิญญาณ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแกร่งที่มีความงดงามลงตัว

ทั้งสองเล่มสั่งซื้อได้ที่ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา โทร. 0 5441 0058-9

 

 

 

 

 

 

 

(ซ้าย) เสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ในแผ่นดินล้านนาได้มีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในอดีตเมื่อ 100 ปีมาแล้ว นั่นคือ เหตุการณ์พวกกบฏเงี้ยวก่อการจลาจลในมณฑลพายัพ เมื่อ พ.ศ. 2445 เหตุการณ์ครั้งนั้นนำความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ ทั้งชีวิตผู้คน ทรัพย์สินและเอกราช…..ของล้านนา

จากการเล่าขานและการบันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้ ยังมีความคลุมเครืออยู่ ส่วนหนึ่งมาจากความสับสนและความไม่เข้าใจในสถานการณ์ขณะนั้น อีกบางส่วนมาจากการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาทั้งหมด ทำให้การรับรู้ภูมิประวัติศาสตร์จำแนกไม่ได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จ ฉะนั้นการจะค้นหาความจริงจึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งและท้าทาย

(ขวา) เครื่องถ้วยพะเยา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของบรรพชนชาวเมืองพะเยาเมื่ออดีต

จากเนื้อดินที่ถูกปั้นแต่งผสมผสานกับเส้นสายและลวดลายแล้วผ่านกระบวนการหลอมรวมด้วยจิตวิญญาณ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแกร่งที่มีความงดงามลงตัว

ทั้งสองเล่มสั่งซื้อได้ที่ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา โทร. 0 5441 0058-9