Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  4  เมษายน  2554

อยากรู้ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต้องอ่านหนังสือ ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก The Genius of China ของ โรเบิร์ต เทมเพิล ที่แปลโดย ดร. พงศาล มีคุณสมบัติ

ประวัติศาสตร์ไทยให้ความสำคัญอารยธรรมอินเดีย เพราะยกย่องวัฒนธรรมอินเดียอยู่ในราชสำนัก

แต่ประวัติศาสตร์ไทยมองข้ามอารยธรรมจีน ที่คลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตประจำวันของสามัญชนชาวบ้าน

สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยบางแห่งเต็มไปด้วยผู้รู้วัฒนธรรมอินเดีย แต่ไม่มีผู้รู้วัฒนธรรมจีนแม้แต่คนเดียว ประวัติศาสตร์ไทยจึงขาดมิติทางเศรษฐกิจ และสังคม

สวนยกร่อง เช่น สวนทุเรียนใน“บางกอกสวนใน” ล้วนได้แบบแผนจากจีนสมัยหลังๆ

สวนยกร่อง ปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนวแล้วพรวนดิน เป็นเทคโนโลยีของจีนราว 2,500 ปีมาแล้ว

จอบเหล็ก ใช้ขุดดิน กับผาลเหล็กใช้ไถนา มีมาก่อนทำสวนยกร่องหลาย         ร้อยปี

เทคโนโลยีเหล่านี้ค่อยๆแพร่เข้าสู่ชุมชนในดินแดนสุวรรณภูมิทั้งทางบกและทางทะเล(เลียบชายฝั่ง) เช่น เข้าสู่ลุ่มน้ำน่านที่ จ. อุตรดิตถ์ พบเครื่องมือสัมฤทธิ์-เหล็ก ใกล้คลองโพ มีอายุราว 2,000 ปีมาแล้ว

เข็มทิศเก่าแก่สุดมีในจีน ใช้ทางกึ่งไสยศาสตร์ ราว 2,400 ปีมาแล้ว ยังไม่ใช้นำทาง

ต่อมาจีนประดิษฐ์เข็มทิศใช้นำทางเดินเรือสมุทรครั้งแรกๆ ระหว่าง ค.ศ. 850-1050 (ตรงกับ พ.ศ. 1393-1593) ทำให้การค้าทางทะเลของจีนเติบโตกว้างขวางเฟื่องฟูมาถึงบริเวณสุวรรณภูมิตลอดอุษาคเนย์

ขณะนั้นดินแดนประเทศไทยเป็นช่วงวัฒนธรรมทวารวดี ที่จะส่งต่อไปสู่วัฒนธรรมขอม มีบ้านเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากจากการค้าทางทะเลกับจีนโดยตรง แล้วส่งให้อินเดีย เช่น เมืองหลั่งยะสิว(นครปฐม), เมืองโถโลโปตี(ทวารวดี ลพบุรี), ฯลฯ จนถึงอาณาจักรกัมพูชา, และอาณาจักรจามปาในเวียดนาม

ยังมีความรู้อีกมากมายอยู่ในหนังสือต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก ที่นักค้นคว้าไทยต้องศึกษาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทย

 

5 รางวัลระดับชาติในอเมริกา แปลไปแล้ว 44 ภาษาทั่วโลก

The Genius of China ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก

โรเบิร์ต เทมเพิล เขียน ดร. พงศาล มีคุณสมบัติ แปล

เชื่อหรือไม่! สิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ ล้วนมีรากฐานมาจากจีนโบราณ

• “The Genius of China : ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก” คือหนังสือที่นำเสนอความสำเร็จสุดพิศวงและผลงานระดับอัจฉริยภาพของชาวจีนในยุคโบราณ จากการรวบรวมของ ดร. โจเซฟ นีดแฮม นักวิชาการชั้นนำของโลก

• ชาวจีนโบราณถือเป็นผู้นำทางด้านการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีใครสามารถหักล้างได้มากว่า 3,000 ปี นับเป็นชนกลุ่มแรกที่ค้นพบลมสุริยะ ระบบการไหลเวียนของเลือด หรือแม้แต่การสกัดฮอร์โมนเพศ พวกเขาประดิษฐ์สะพานแขวน เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว จรวดหลายตอน คันไถเหล็ก และร่มชูชีพ

ภูมิปัญญาจากจีนโบราณคือรากฐานของวิทยาการแขนงต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิ วิศวกรรม การแพทย์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การขนส่ง การทำสงคราม และดนตรี ซึ่งช่วยจุดประกายการปฏิวัติเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของชาวยุโรป