Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2554

ขรรค์ชัย บุนปาน จัดรถตู้ให้ไปดูศิลาจารึกที่พบใหม่เก็บไว้ในวัดบ้านฉางประชานิมิตร ต. เขาน้อย อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี

โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร อนุมัติให้ เจตน์กมล วงศ์ท้าว (นักโบราณคดีประจำสำนักศิลปากร ที่ลพบุรี) นำทางไปดูศิลาจารึก

ผมเลยต้องพึ่งพาผู้รู้ให้ไปด้วยกันอีกสองคน ออกเดินทางเช้าตรู่วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 กลับตอนเย็น

ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ตรวจสอบจนรู้ว่าศิลาจารึกที่มีผู้พบใหม่อยู่ที่ไหน? มีความเป็นมาอย่างไร?

พันธุ์ทิพย์ “มด” ธีระเนตร ประจำกองบรรณาธิการ Postcard Magazine และคอลัมน์สโมสรมิวเซียมในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ เรียนจบปริญญาโททางอ่านจารึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อหลายปีมาแล้ว

วัดบ้านฉางฯ อยู่สุดเขต อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี ติดกับเขต อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ศิลาจารึกพบในเขตด่านขุนทด แต่เอามาเก็บในเขตลำสนธิ

(มด พันธุ์ทิพย์ เขียนเล่าไว้ย่อๆในพื้นที่สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม ฉบับนี้แล้ว)

จารึกนี้มีสองด้าน เป็นด้านอักษรไทยกับด้านอักษรเขมร เฉพาะด้านอักษรไทยเนื้อความสรุปว่า เจ้าสามพระยา (ครองอยุธยาระหว่าง พ.ศ. 1967-1981) โปรดให้ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ และขุนทั้งหลายยกไปตีเมืองพิมาย เมืองพนมรุ้ง

ผมขอร้องให้ มด พันธุ์ทิพย์ อ่านจารึกด้านที่เป็นอักษรไทยอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจเป็นเบื้องต้น (ไม่จำเป็นว่าจะถูกต้องทั้งหมด) แล้วเอาขึ้นเว็บไซต์ไว้ พร้อมเล่าเรื่องเดินทางอย่างละเอียดอยู่ใน  www.sujitwongthes.com

เหตุการณ์เจ้าสามพระยายกทัพไปตีพิมาย, พนมรุ้ง มีตรงกันอยู่ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีก (หมายเลข 2/ก 104 บรรทัด 7-15) ผมเคยยกมาอธิบายไว้ในหนังสือ บุรีรัมย์ มาจากไหน? (เล่มนี้เขียนให้ ปรีดา ข้าวบ่อ เอาไปพิมพ์ สำนักพิมพ์แม่คำผาง พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553 หน้า 113-114)

แสดงว่าเนื้อความในจารึก มีพระราชพงศาวดารยืนยันตรงกัน ทำให้น่าเชื่อถือเนื้อเรื่องในจารึกมากขึ้น

ศิลาจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพหลักนี้ เจ้าสามพระยาให้ทำขึ้นหรือขุนศรีไชยทำเอง? แล้วไฉนไปพบตรงนั้น บนเส้นทางขึ้นที่ราบสูงไปพิมาย, พนมรุ้ง? เคยอยู่ที่อื่นแล้วมีคนขนมาทำตกหล่นไว้ตรงนี้หรือไม่? ฯลฯ

มีคำถามต้องอธิบายอีกมาก แต่ยังอธิบายจริงๆจังๆไม่ได้ เพราะทางการยังไม่เผยแพร่คำอ่านละเอียดออกมา และไม่มีใครตอบได้ว่าจะเผยแพร่เมื่อไร?

อย่าให้เสื้อแดงเอาไปพูดได้ว่า ฝูงไพร่ต้องร้องขอ แล้วรอไปไม่มีกำหนด