Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  16   มีนาคม  2554

ทวาย เป็นเมืองชายทะเลอันดามันทางภาคใต้ของพม่า อยู่ใต้เมืองเมาะ        ตะมะ, เมืองมะละแหม่ง (แต่อยู่เหนือเมืองมะริด, เมืองตะนาวศรี)

ติดพรมแดนไทยด้านตะวันตกทาง จ. กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเดินทัพในประวัติศาสตร์อยุธยา, ธนบุรี, รัตนโกสินทร์

ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เคยอธิบายว่า เขตเมืองทวาย น่าจะเป็นเมืองท่าเก่าแก่            ที่พุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปและลังกาทวีปมาขึ้นบก แล้วเดินบกเข้าด่านเจดีย์สามองค์ มาปักหลักพักค้างเผยแผ่ศาสนาทางสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ที่เมืองอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

เส้นทางสุวรรณภูมิจากทวาย(ในพม่าเข้าไทย) เมื่อนับพันปีมาแล้ว กำลังจะเป็นเส้นทางใหม่ ระเบียงเศรษฐกิจใต้ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3-          วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 หน้า 15) ดังมีข่าวว่า

โครงการ“พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึก” อ่าวทวาย ประเทศพม่า มูลค่า 400,000 ล้านบาท อภิมหาโปรเจ็กต์ในการสร้างประตูการค้า (Gateway) แห่งใหม่ของโลกในมหาสมุทรอินเดีย ที่สำคัญเมืองทวายตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนได้

เนื่องจากจะเป็นเส้นทางการค้าเชื่อมระหว่างสินค้าที่จะผ่านจากตะวันตก              สู่ตะวันออก (East-West Economic Corridor : EWEC) โดยที่เรือบรรทุกสินค้า              ไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรองรับสินค้าที่จะผ่านมาจากจีนตอนใต้          ไปสู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปได้

เส้นทางโบราณดึกดำบรรพ์นับพันๆปีมาแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยอย่างยิ่ง เช่น

(ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3-วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 หน้า 15)

 

  1. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จากเมียวดีในพม่า ผ่านแม่สอดของไทยไปตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก-ฯลฯ

เป็นเส้นทางการค้าของมะกะโทในราชาธิราชที่มาแต่งงานกับลูกสาวพระร่วง กรุงสุโขทัย

  1. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) ตั้งแต่สิบสองพันนาในจีน ลงมาเข้าลาวกับเข้าไทยทางแม่สาย(เชียงราย) ลงลำปาง-ฯลฯ

เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายกลุ่มชนทางโยนก(ลุ่มน้ำกก-อิง) ลงลุ่มน้ำยม-น่าน ที่อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย ก่อนมีกรุงสุโขทัย

บ้านเมืองเรามีแต่พวก“ดีแต่ปาก good but mouth” ว่ารักชาติ รักประวัติศาสตร์โบราณคดี แต่ไม่มีสถาบันหรือหน่วยงานทำหน้าที่แบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะ ให้รู้จักเส้นทางในประวัติศาสตร์