Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  25  มีนาคม  2554

ถ้าการดูแลรักษาโบราณสถานทำได้ง่ายๆเหมือนกรณีโบสถ์วัดพระแก้ว          วังหน้า ที่มีโรงละครวังหน้าแวดล้อมบดบังแน่นหนาได้ง่ายๆ ไม่ผิดกฎหมาย

อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั่วประเทศก็ดูแลรักษาโบราณสถานได้— ไม่ยากอะไร

ดังนั้น ไม่น่าวิตกเรื่องแหล่งโบราณคดีพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสงขลา,  สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ

โอนแหล่งโบราณคดีเหล่านั้นให้ อปท. ใน 5 จังหวัด ร่วมกับสถาบันท้องถิ่นไปดูแลรักษาเสียทั้งหมดก็สิ้นเรื่อง

เสียดาย – สภาพวัดชลธาราสิงเห หมู่ 3 ต. เจ๊ะเห อ. ตากใบ            จ. นราธิวาส อายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2403 ช่วงนั้นดินแดนตากใบยังเป็นรัฐกลันตัน

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ถ่ายทอดวิถีชีวิตท้องถิ่นปักษ์ใต้

ปัจจุบันผุพังถูกมดปลวกกัดแทะเสียหาย โดยไม่ได้รับการบูรณะ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ไม่สงบ (ภาพและคำบรรยายจาก มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 หน้า 1)

ชีวิตคนสำคัญกว่าโบราณสถาน ดังนั้นถ้ายิ่งต้องใส่เสื้อเกราะ และต้องพกปืนตลอดเวลาที่ทำงานตรวจสอบดูแลรักษาโบราณสถาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 หน้า 1, 15) ก็ยิ่งต้องโอนแหล่งโบราณคดีให้ อปท. ทั้ง 5 จังหวัด รวมกับสถาบันท้องถิ่นไปดูแลรักษา และบริหารจัดการเสียเร็วๆ เพราะ อปท. รอบรู้สถานการณ์ดีกว่า แล้วป้องกันตัวเองได้เหนือกว่า

ถึงที่สุดแล้วควรโอนแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศ ให้ อปท. ดูแลรักษา แล้วให้อปท. จ้างนักโบราณคดีไว้อยู่ประจำ ขณะเดียวกันก็ให้สถาบันท้องถิ่นมีการเรียนการสอนบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน และสงวนรักษาโบราณวัตถุ ถึงจะแก้ไขได้ในระยะยืนยาว

แหล่งโบราณคดีทางภาคใต้จำนวนมากมีลักษณะเฉพาะที่ขาดแคลน                   นักโบราณคดีที่รู้เรื่องภาคใต้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมมุสลิม

แต่สถาบันและหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกวันนี้ไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ เลยต้อง ดันทุรังอย่างสุ่มเสี่ยงทั้งชีวิตและวิชาความรู้

เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ควรยอมรับ แล้วโอนให้ อปท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นภาคใต้ สำรวจ ศึกษา และดูแลรักษาแหล่งโบราณคดี

หากดันทุรัง ยังไม่ยอมรับความจริงแล้วพยายามทำ 6 แนวทาง “เพ้อฝัน” ของระบบราชการที่ไม่มีวันเป็นจริง ดังมีตัวอย่างให้เห็นมากกว่า 50 ปีแล้ว ปัญหาก็แก้ไม่ได้ แต่จะกลายเป็นยุ่งเหยิง เหมือนลิงแก้แหจนตกน้ำตายเช่นทุกวันนี้

ความรู้ดูแลรักษาแหล่งโบราณคดีไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็ญใจ เพราะใครๆก็เรียนรู้แล้วเชี่ยวชาญได้ถ้าเข้าถึงวิชาความรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีได้ท่าเทียมกัน เหมือนวิชาความรู้อื่นๆในโลก

ที่คนทั่วไปรู้สึกว่ายาก ก็เพราะถูกสร้างให้ยาก เหมือนศาสตร์ของ“หมอผี” อื่นๆ