Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  22  มีนาคม  2554

โลกสากลของปัจจุบันและอนาคต เป็นโลกที่“ไร้พรมแดน” แต่ยังมี“เขตแดน”

พรมแดนเป็นนามธรรม แต่เขตแดนเป็นรูปธรรม

มีคนจำนวนมากเข้าใจเรื่องนี้ต่างกัน แล้วสับสนปนกัน จนแปลความหมายผิดพลาดคลาดเคลื่อน แล้วยกไปด่าทออย่างไม่เป็นธรรม และไม่เข้าที

อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มีคำอธิบายอยู่ในเอกสารโครงการจัดทำเว็บไซต์และอี-ไลบรารี่ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554) ความตอน         หนึ่งว่า

“สื่ออินเทอร์เนต เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่สามารถรวบรวมสื่อได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้งการสร้างชุมชนในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว และมีพลังอย่างไร้ขอบเขต ‘ไร้พรมแดน’ borderless (โปรดอย่านำไปสับสนกับ ‘ไร้เขตแดน’ boundary-less)

“ในบรรยากาศของการเมืองหลากสี ‘ซาหลิ่ม’ ในระดับ ‘ท้องถิ่นๆๆ’ แถวๆถนนราชดำเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ/หรือแถวสี่แยกราชประสงค์ ที่ส่วนใหญ่ผู้คนอยู่ใน ‘วัยกลางคน’ หรือไม่ก็ 60 up to 70-80 นั้น ทำให้ข้าพเจ้าก็อดไม่ได้ ที่จะนึกถึง ‘คนหนุ่มคนสาว-รุ่นใหม่’ ในอียิปต์ ในลิเบีย ในตะวันออกกลาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกสากลที่ ‘ไร้พรมแดน’ หรือ borderless (แต่ยังมี ‘เขตแดน’ หรือ boundary)

แนวทางทำใจให้“ไร้พรมแดน” อย่างแรกสุดต้องมี“ความรักผู้อื่น” จะขอยกคำเทศนาบรรยายของพุทธทาสภิกขุ (ธรรมะใกล้มือ ลำดับที่ 2 ปี 2554) มาสั้นๆ ดังนี้

“เมตตา คือความรักผู้อื่นพระโพธิสัตว์จึงสมบูรณ์ด้วยความรักผู้อื่น”

“ความรักผู้อื่นนั่นแหละ คือศาสนาแห่งพระศรีอาริยเมตไตรย”

“สิ่งเลวร้ายทั้งหลายในโลกนี้ มันเกิดมาจากการไม่มีความรักผู้อื่น”

“ศัตรูของมนุษย์นี้ไม่มีอะไรจะร้ายกาจยิ่งไปกว่าการเห็นแก่ตัว—ความรักผู้อื่นเท่านั้นแหละที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวได้”

การเมืองเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ย่อมไม่มีความรักผู้อื่น มีแต่ทำลายผู้อื่น เพราะเห็นแก่ตัวนั่นแหละน่า

“มนุษย์เราเกิดมามีร่างกายและปัญญา สมอง ไม่เสมอกัน…

เมื่อเริ่มต้นก็เกิดความอยุติธรรมเสียแล้วเช่นนี้ ก็เป็นหน้าที่ของสังคมที่จะขจัดปัดเป่าความไม่เสมอภาคนั้นให้น้อยลงที่สุดที่จะกระทำได้ ดั่งที่ประธานาธิบดีแมกไซไซกล่าวไว้ว่า

‘ใครเกิดมามีน้อย ควรจะได้รับให้มากจากกฎหมาย’

ธรรมข้อนี้ก็คือความเมตตากรุณานั่นเอง…

ความเมตตากรุณาเป็นธรรมะสำคัญของสังคม เพราะสมรรถภาพอย่างเดียวอาจจะทำให้เกิดความอยุติธรรม ต้องอาศัยความเมตตากรุณาด้วย สังคมนั้นจึงจะเจริญพัฒนาโดยสมบูรณ์”

 

ศีลธรรมและศาสนา ในการพัฒนาชาติ, ค.ศ. 1969

 

 

http://puey-ungphakorn.org/

http://puey-ungphakorn.org/

http://www.pridi-phoonsuk.org/pridi-by-pridi/

http://www.pridi-phoonsuk.org/pridi-by-pridi/