ดาวน์โหลด เพลงยาวดินหญ้าฟ้าแถน
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);