เปลี่ยน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จู่จู่ฤดูเปลี่ยนวิปริต

เกิดวิกฤตโลกเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน

เคารพกันรักกันนานจำเนียร

ก็หันเหียนหายหักไม่ทักกัน

กูเด็ดเดี่ยวเดียวดายไร้คุณโทษ

ไม่ร้อนหนาวในสันโดษนรกสวรรค์

ถึงที่สุดมาอย่างไรไปอย่างนั้น

ร่างเปื่อยปันเป็นธุลีไม่มีรอย

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

พุธ 30 มีนาคม 2554

07.10 น.

} else {