ชุมชนคนท้องถิ่น I  จันทร์ 21 มีนาคม 2554

อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา

เดิมคือเมืองแปดริ้ว

เรือนอินทร์  หน้าพระลาน

อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  มีเทศกาลท่องเที่ยว  มะม่วง  อาหาร  และของดีอำเภอบางคล้า ระหว่างวันพุธ 23 -วันอาทิตย์ 27  มีนาคม 2554 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า        บางคล้า หมายถึง ชุมชนมีต้นคล้าขึ้นมาก ได้จากชื่อ ต้นคล้า บางแห่งเรียก ลำคล้า มีลำต้นและใบคล้ายต้นข่า ผิวเปลือกคล้ายหวาย ใช้สานทำกระสอบบรรจุข้าวเปลือกได้  หรือทำเสื่อสาดอาสนะปูนอนก็ได้                                                                                 บาง หมายถึงชุมชนอยู่ปากคลองหรือปากลำน้ำเล็กๆที่ไหลรวมแม่น้ำใหญ่                   บริเวณบางคล้า มีคลองท่าลาดเป็นลำน้ำเล็กๆไหลจาก อ.พนมสารคาม,  อ.สนามชัยเขต  , ผ่าน อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ไปลงรวมแม่น้ำบางปะกง  ตรงที่มีชื่อแต่โบราณว่า ปากน้ำเจ้าโล้ หรือ ปากน้ำโจโล้

เส้นทางน้ำบางปะกง-ท่าลาด ใช้เรือแล่นไปมาลำเลียงแร่ธาตุ เช่น เหล็ก และ “ของป่า” เช่น  น้ำมันยาง, ขี้ไต้, ฯลฯ  จากชุมชนที่ดอนภายใน  จึงมีเรือแล่นชักใบนับไม่ถ้วนจอดเรียงรายเข้าออกบางคล้า                                                                               คนภายนอกจึงเรียกย่านบางคล้าอีกชื่อหนึ่งด้วยคำจีนว่า แปะเลียว หมายถึง มีเรือชักใบนับไม่ถ้วน (แปะ แปลว่า ร้อย, หนึ่งร้อย  -  เลียว, เรียว แปลว่า เสาใบ, เสาท้าย, สายเชือกใบเรือ) นานเข้าแปะเลียวก็เพี้ยนเป็น แปดริ้ว แต่นั้นมา แปดริ้ว เป็นชื่อของบางคล้า บางทีเรียกว่า เมืองแปดริ้ว ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์                                                                                                                  ต่อมา ในรัชกาลที่ 3 สร้างเมืองฉะเชิงเทรา ขึ้นทางใต้บางคล้าไปทางปากน้ำบางปะกง  คนก็เอาชื่อแปดริ้วติดปากไปเรียกฉะเชิงเทรา สืบจนทุกวันนี้

แม่น้ำบางปะกง เส้นทางลำเลียงของป่าในอดีต