Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 02  มีนาคม  2554

แนน เป็นคำเก่าแก่มาก แล้วมีความหมายต่างกันหลายกระแสจนอธิบายยาก จนถึงบัดนี้หาคำอธิบายให้เหมาะใจยังไม่ได้

มหาปรีชา พิณทอง ปราชญ์อีสาน อธิบายไว้ในสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2532 หน้า 451) ว่า

แนน น. คู่ครอง อย่างว่า อันที่แนนปุนป้อง บูฮาน นำน้าวจ่อง (กา) ฮู้ว่าแนนนำเกี้ยวกันลงมาเกิดนั้นรือ (สังข์) ดูแนนน้องยังสมสวรรค์มิ่ง แนนเพื่อนบ้างหลายแท้โทษมี (ฮุ่ง). Spouse

แต่เมื่อได้อ่านคำอธิบายของ จตุพร แพงทองดี ในงานประพันธ์เชิงมานุษยวิทยา แล้วเห็นว่าขยายให้ง่ายขึ้นดังนี้

สายแนนนั้นคือกก (ต้น) ซึ่งอยู่บนฟ้าที่แถนมัดไว้เป็นคู่ๆ ว่าให้ใครคู่กับใคร

เหมือนในหมอลำเรื่องขูลู นางอั้ว ที่หมอเสี่ยงทายลองเสี่ยงดูสายแนนของท้าวขูลู กับนางอั้ว แล้วพบว่าต้นติดกันแต่ส่วนปลายแยกออก ซึ่งหมายความถึงการพลัดพราก สองคนนั้นจึงต้องตายจากกันในที่สุด (โสกไผ่ใบข้าว หน้า 261)

“สุดสะแนน” มาจาก “สุดสายแนน” หมายถึง ไม่มีวาสนาที่จะได้รักหรือเกี่ยวข้องกัน

เพราะสายแนน หรือสายที่พญาแถนบนท้องฟ้าจับให้ใครคู่กับใครมันยาวขึ้นไปเทียบอีกฝ่ายไม่ถึง

แต่ว่าบางทีมันอาจจะหมายถึงเสียงหรือจังหวะสิ้นสุดของลูกสะแนนของแคน  ก็ได้ (ลมแล้งเริงระบำ หน้า 30)

แนน หมายถึงขวัญได้ไหม?

ขวัญ มีหน่วยเดียว แต่สิงอยู่ทั่วทุกแห่งของร่างกายคนตั้งแต่เกิดมา เช่น ขวัญ หัว, ขวัญตา, ขวัญมือ, ขวัญแขน, ขวัญขา, ฯลฯ และมีความสำคัญมากเท่าๆกับตัวตนหรือร่างกายของคน

ทั้งมีความเชื่อว่าถ้าขวัญอยู่คู่ร่างกาย เจ้าของขวัญจะอยู่สุขสบาย แต่ถ้าขวัญออกจากร่างกายก็ไม่เป็นปกติ

แสดงว่าขวัญสัมพันธ์กับร่างกายตัวตนจนแยกจากกันไม่ได้ พูดอีกอย่างก็ได้ว่า ขวัญเป็นตัวแทนของตัวตนร่างกายของคน

ผมเขียนถามอย่างไม่มั่นใจว่า แนน หมายถึงขวัญได้ไหม? จึงอยากได้คำอธิบายความเห็นต่างไป จะได้ช่วยให้เข้าใจอย่างจุใจ