Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  17   มีนาคม  2554

ดีแต่พูด good but mouth ว่าจะทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมที่มีใน        ประเทศไทย

แต่แล้วร่วมกันทำลายคุณค่าของโบราณสถานสำคัญ คือโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้า ตรงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งกรุงเทพฯ ใกล้สนามหลวงและโรงละครแห่งชาติ

วังหน้า สมัยแรกเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา พระอนุชารัชกาลที่ 1) ปัจจุบันถูกรื้อลงเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, โรงละครแห่งชาติ, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ฯลฯ

วัดพระแก้ววังหน้า มีนามเป็นทางการว่าวัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้าในรัชกาลที่ 3 ให้สร้างไว้ แต่มาสำเร็จในรัชกาลที่ 4 แล้วโปรดให้เขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงค์และอดีตพุทธเจ้าไว้ในพระอุโบสถ

ถึงรัชกาลที่ 5 รักษาพระอุโบสถไว้ตามเดิม เคยใช้เป็นพระเมรุพิมานที่ตั้งพระบรมศพ เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลตั้งกรมศิลปากร หลังจากนั้นใช้บริเวณวัดพระแก้ววังหน้าเป็นโรงเรียนสอนนาฏศิลป์, ดนตรี, และช่างศิลป์

เมื่อโรงเรียนเหล่านี้เติบโตแล้วขยับขยายเป็นวิทยาลัย, เป็นสถาบัน ทำให้สถานที่คับแคบ ทางราชการให้ย้ายไปรวมอยู่ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม

หลายฝ่ายแซ่ซ้องสาธุการชื่นชมยินดีที่ย้ายออกไป จะได้รื้ออาคารที่สร้างเพิ่มเติมจนรกรุงรังบังโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าลงเสียให้หมด แล้วเปิดพื้นที่ให้มองเห็นโบสถ์โดดเด่นกับเชิญชวนให้เข้าไปชมจิตรกรรมฝาผนังอันงามเลิศ

แต่แล้วทางราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ที่อวดว่ามี“วัฒนธรรม”เหนือชาวบ้าน) อนุมัติให้ปรับปรุงอาคารเก่าเหล่านั้นเป็นศูนย์รักษ์ศิลป์และโรงละครวังหน้า เพื่อเป็นสถานที่ฝึกการแสดงของนักศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของกรุงเทพมหานคร           (มีเงินทอนเป็นของแถมด้วย)

วัดพระแก้ววังหน้า(ในภาพด้านขวา), โรงละครแห่งชาติ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, สนามหลวง และทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2539

อธิบดีกรมศิลปากรสมัยนั้นไม่เห็นด้วย แล้วเคยทำหนังสือคัดค้าน (ที่ วธ 0403/221 ลงวันที่ 26 มกราคม 2553) ขอให้ระงับการดำเนินการโครงการต่างๆภายในพื้นที่วัดบวรสถานสุทธาวาส เนื่องจากเป็นพื้นที่โบราณสถาน

ส่วนที่ต่อเติมเป็นโรงละครวังหน้ากับศูนย์รักษ์ศิลป์ก็บดบังทัศนียภาพของ         โบสถ์พระแก้ว

รัฐมนตรีฯและปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ฟังความเห็นคัดค้านทั้งจากกรมศิลปากรและจากไพร่ฟ้าประชาชนชาวบ้าน เลยร่วมกันอนุมัติงบประมาณให้ทำความอุจาดต่อโบสถ์พระแก้ววังหน้าจนสำเร็จ

ชั้นบนเป็นโรงละครวังหน้า ชั้นล่างเป็นหอศิลป์ จัดแสดงครั้งแรกผลงานภาพวาดลายเส้น นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี (มติชน ฉบับวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 หน้า 23)

ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจะภาคภูมิกับสิ่งผิดๆอย่างนี้หรือ?

นี่ไง—สองมาตรฐาน เพราะเที่ยวกดหัวชาวบ้านทั่วประเทศอย่ารุกล้ำที่โบราณสถาน โดยอ้างว่าผิดกฎหมาย ใครฝ่าฝืนก็แจ้งตำรวจจับเข้าคุกตะราง

แต่พวกมึงทำเอง ไม่ผิดอะไรเลย แถมได้เงินทอนอีกต่างหาก