มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  01  มีนาคม   2554

ป. อินทรปาลิต เขียนหัสนิยายชุดสามเกลอ เกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร ไว้ต่อเนื่องกัน 7 เล่มจบ หลังศาลโลกตัดสินเมื่อ 15 มิถุนายน 2505

เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการสำนักพิมพ์แสงดาว ผู้พิมพ์ชุดสามเกลอ เขียนหมายเหตุบรรณาธิการไว้ท้ายเล่ม “เขมรกำแหง” ความว่า

“ด้วยความรักชาติ (patriotism) อย่างแรงกล้า และมีจิตใจเป็นนักชาตินิยม (nationalism) ป. อินทรปาลิตรับไม่ได้กับคำตัดสินของศาลโลกต่อกรณีปราสาท         พระวิหาร จึงแต่งหัสนิยายสามเกลอ ชุด‘เขมรกำแหง’ อย่างเกรี้ยวกราดต่อ ผู้พิพากษาศาลโลกที่ตัดสินให้ไทยแพ้คดี”

“ต้นฉบับสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ชุด‘เขมรกำแหง’ ของ ป. อินทรปาลิต ทั้ง 7 เล่มไม่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่ผู้ประพันธ์ยังมีชีวิตอยู่———”

“หลังจาก ป. อินทรปาลิตล่วงลับไปไม่นานนัก สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ชุด ‘เขมรกำแหง’ จึงได้รับการตีพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นหนังสือปกอ่อนขนาด 16 หน้ายก รวม 7 เล่ม มีความยาวทั้งสิ้น 634 หน้า”

เมื่อเอามาพิมพ์ใหม่คราวนี้ เริงไชย บอกว่า “มิได้มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดกระแสคลั่งชาติ (chauvinism) ดูหมิ่นเกลียดชังประเทศเพื่อนบ้าน หรือเห็นชนชาติอื่นเป็นศัตรูเลยแม้แต่น้อย และตระหนักดีว่าบางเรื่องไกลเกินกว่าจะได้คืน”

เริงไชย ย้ำไว้ตอนท้ายว่า

“ไม่ว่า ป. อินทรปาลิตจะประพันธ์สามเกลอชุด‘เขมรกำแหง’ ขึ้นมาด้วยความรู้สึกคับแค้น ขมขื่น และปวดร้าวที่ไทยต้องสูญเสียปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาไปตามคำพิพากษาของโลกสักเพียงใดก็ตาม

 

 

ทว่า ป. อินทรปาลิตก็มิได้ทอดทิ้งอารมณ์ขันอันเป็นเอกลักษณ์ของหัสนิยายชุดนี้ไปแต่อย่างใด ความตลกขบขันหรรษายังคงดำรงอยู่ในสามเกลอชุด‘เขมรกำแหง’ ทั้ง 7 เล่มอย่างครบถ้วนบริบูรณ์”

ในเนื้อเรื่องมีพาดพิงถึงสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงทำพิธีปฐมกรรมพระยาละแวก

แต่เริงไชยเขียนหมายเหตุอธิบายว่าสมเด็จพระนเรศวรฯไม่เคยทำอย่างนั้น เพราะไม่พบหลักฐาน แล้วพระยาละแวกก็หนีไปก่อนที่กองทัพพระนเรศวรฯจะไปถึงเมืองละแว

ปราสาทพระวิหาร ในหัสนิยาย ชุดสามเกลอ โดย ป. อินทรปาลิต สำนักพิมพ์แสงดาวพิมพ์ในวาระ 100 ปี ป. อินทรปาลิต มี 7 เล่ม 1. เขมรกำแหง 2. พลร่มกล้าตาย 3. หน่วยใต้ดิน 4. เขาพระวิหาร 5.สายลับจำเป็น 6. ซ้อนกล 7. เขมรหนี

มีหมายเหตุท้ายเล่มทุกเล่ม โดย เริงไชย พุทธาโร ที่ค้นคว้าอย่างมีวิชาการเป็นระบบดียิ่ง และหายากแม้ในหนังสือวิชาการจากอาจารย์ในสถาบันยุคใหม่  “จ่ายครบ จบแน่” นี้