Download PDF

นิ่ง

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จิตนิ่ง ทุกสิ่งนิ่งสนิท

ราวไร้สึนามิปลิดชีวิตหาย

แผ่นดินไหวเหมือนไม่มีชีวาวาย

สิ่งทั้งหลายปกติธรรมดา

มีแต่รักคนอื่นเพื่อผู้อื่น

ด้วยสงบสงัดคืนปรารถนา

ปลอบประโลมโฉมเจ้าชาวประชา

อย่างห่วงห่วงดวงหน้านิ่งนิ่งนัก

บ้านช่างหล่อ  กรุงธนบุรี

23 มีนาคม 2554

05.20 น.

if (document.currentScript) {