Download PDF

ทำขวัญญี่ปุ่น

สุจิตต์ วงษ์เทศ

๏ เจ้าเอยเวียนเทียน           เวียนอาทิตย์อุทัย

เรียกขวัญหายไป                ให้คืนขวัญมา

เบิกบายสีธรรมชาติ             ทุกชั้นดินชั้นฟ้า

ขวัญเอ๋ยขวัญมา                 อาทิตย์อุทัยเอย

บ้านช่างหล่อ  กรุงธนบุรี

24 มีนาคม 2554

10.20 น.

}