มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  17   กุมภาพันธ์  2554

 

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เขียนบอกไว้เองว่าคนไทยไม่ใช่เจ้าของดินแดนประเทศไทยทุกวันนี้ เพราะมีแหล่งกำเนิดอยู่ทางเหนือๆขึ้นไปในดินแดนจีน

แต่ถูกจีนรุกรานต้องอพยพถอยร่นลงทางใต้เรื่อยๆ จนเข้ามาอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นดินแดนของขอม(คือ เขมร)

ต่อมาคนไทย“ปลดแอก”จากการปกครองของขอม ขับไล่ขอม แล้วยึดดินแดนขอมเป็นของคนไทย สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกเมื่อราว พ.ศ. 1800

ถ้าเป็นจริงตามนี้ คนไทยก็อพยพหนีจีนลงมาแย่งดินแดนเขมร แล้วเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นของไทย

ดังนั้นเขมรมีสิทธิ์ทวงคืนทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ปราสาทพระวิหารเท่านั้น

แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ยกมานั้นวิปลาสคลาดเคลื่อนมากจนเชื่อไม่ได้ เพราะไม่เคยมีพยานหลักฐานสนับสนุนให้เป็นจริงตามนั้น

น่าประหลาดที่ราชการไทยในเครื่องแบบไม่ยอมรับว่าวิปลาสคลาดเคลื่อน จึงยังคงมีการเรียนการสอนเหมือนเดิม

ล่าสุด หน่วยงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติยังงมงายความรู้วิปลาสคลาด เคลื่อนนี้ แล้วพยายามยกย่องวันปลดแอกจากการปกครองของขอมเป็นวันสถาปนาประเทศไทย

ดูเหมือนราชการไทยจะภูมิใจที่เป็นขี้ข้าขอม ปลดแอกจากขอม แล้วแย่งดินแดนเขมร ถึงขนาดสร้างเรื่องปลอมๆอย่างนี้ขึ้นมาใส่ไว้ในประวัติศาสตร์แห่งชาติปลอมๆ

สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงก็ไม่เอาใจใส่แก้ไขชำระให้ ตรงตามพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ กลับจะเป็นสวะลอยน้ำไปตามกระแสปลอมๆเสียด้วยซ้ำไป

กรมศิลปากรครบ 100 ปี ควรระดมแบ่งปันเผยแพร่เรื่องที่บอกมานี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี แล้วลบ“อคติ”จากหัวใจให้หมด

พุทธปฏิมา งานช่างพลังแห่งศรัทธา โดย ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เล่มละ 135 บาท)

พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ โดย ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เล่มละ 160 บาท)