เพลงยาวปิระมิด

สุจิตต์ วงษ์เทศ

๏ เสวยสุขบนทุกข์โศกคนทั้งหลาย

ต่างแช่งชักหักกระดูกประดาตาย

ถล่มทลายระดมระดะปะทะประทุษ

ปิระมิดฐานใหญ่ใหญ่ปลายน้อยน้อย

ตรงยอดแหลมเกินสอยส่วนน้อยสุด

เป็นที่อยู่ของอำนาจเกินมนุษย์

คอยกดกุดคนส่วนใหญ่ให้ย่อยยับ

กระนี้เองโฉมนางนิมิตเอ๋ย

พวกบ้าอำนาจเคยข่มเหงสรรพ

ย่อมวิตกอกใจอ่อนไหววับ

จะพังพับเมื่อไรไม่รู้เอย

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

4 กุมภาพันธ์ 2554

10.20 น.

}