มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  25   กุมภาพันธ์  2554

ที่ตั้งประเทศไทยอยู่บริเวณศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมของอุษาคเนย์ SEA ดูได้จากกลุ่ม“เหลี่ยมเศรษฐกิจ” (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 7-วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 7) ดังนี้

“ไทยเป็นประเทศเดียวที่อยู่ในทุกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMTGT) อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย,

สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Upper Mekong Economic) หยุนหนาน-พม่า-ลาว- ไทย,

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ACMEC) พม่า-ไทย-ลาว-เขมร-เวียดนาม,

หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS) 6 ประเทศบนแม่น้ำโขง จีนตอนใต้-พม่า-ไทย-ลาว-เขมร-เวียดนาม,

เจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจ (BIM-STEC) ประเทศในเอเชียใต้ และ

แปดเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Pan Bei Pu Wan Economic) กว่างซี/กว่างตง/ไห่หนาน-ฟิลิปปินส์-บรูไน-อินโดนีเซีย-สิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-เวียดนาม”

ตำแหน่งศูนย์กลางอย่างนี้มีมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีมาแล้ว มีพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุนจำนวนมาก เช่น ลูกปัดจากตะวันออกกลาง, เหรียญตราจากตะวันตก-ตะวันออก, ฯลฯ พบตั้งแต่เมืองอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี, ลงไปถึงชุมพร, และควนลูกปัด ที่กระบี่

ผืนแผ่นดินตั้งแต่ภาคกลางลงไปภาคใต้ เป็นแหลมยื่นลงไป มีทะเลสมุทรขนาบ 2 ข้างเป็นคาบสมุทร คือ ทะเลจีน มหาสมุทรแปซิฟิก กับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ยุคโบราณกาลราว 2,000 ปีมาแล้ว เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรือทะเลสมุทรยังล้าหลัง ต้องแล่นเลียบชายฝั่งขนสินค้าไปมาระหว่างตะวันออก-ตะวันตก เพื่อแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างกลุ่มอินเดียกับกลุ่มจีน

บริเวณประเทศไทยเป็นคาบสมุทรของแผ่นดินใหญ่สุวรรณภูมิ ที่พ่อค้าต้องขนสิ่งของข้ามไปมา มีผู้คนหลายชาติพันธุ์ผสมผสานอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย ทำให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางวัฒนธรรมที่ปัจจุบันสมมุติเรียกว่า“ไทย”

รวมทั้ง“อาหารไทย” ที่รวมอาหารจากนานาชาติไว้ด้วยกัน

อุษาคเนย์ คืออาเซียนทุกวันนี้ อยู่บนเส้นทางคมนาคมตะวันออก-ตะวันตก  จึงมี“ความหลากหลายที่คล้ายคลึงกัน” อยู่ทั่วไป

ประชาคมอาเซียน ต้องยกย่อง“ความหลากหลายที่คล้ายคลึงกัน” ถึงจะมีพลังสร้างสรรค์อนาคต

ความหลากหลายที่คล้ายคลึงกันในอาเซียน ตั้งแต่อดีตหลายพันปีมาแล้ว จนปัจจุบัน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 หน้า 11)