มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสที่  10   กุมภาพันธ์  2554

ประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผล

ทำหน้าที่มีกระแสศึกถล่ม

คนเจ็บตายชายแดนแผ่นพนม

ประวัติศาสตร์สาสมคะเนคะนอง

ไม่แพ้ ไม่ชนะ ไม่เสมอ

ต่างเหิมเห่อเหี้ยมโหดผู้จองหอง

คนสั่งการบันเทิงเหลิงลำพอง

ชาวบ้านต้องล้มตายสิ้นไร้แล้ว

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

เสาร์ 5 กุมภาพันธ์  2554

เพลงยาวไทยกัมพูชา

 

๏ ร่วมตระกูลแม่นาคในแม่สี

ร่วมกันบรรพชนเป็นสตรี                   ไทยกัมพูชามีรากร่วมกัน

มีรากร่วมสุวรรณภูมิอุษาคเนย์          บกทะเลร่วมสร้างร่วมสังสรรค์

ยกอดีตรับใช้ปัจจุบัน                          สร้างสรรค์อนาคตยาวไกล

ปราสาทหินมรดกโลก                         เจริญร่วมอุปโภคพิสมัย

มีกำไรแบ่งปันกันกำไร                       ร่มเย็นไปไทยกัมพูชาเอย

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

31 มกราคม 2554