Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  12  มกราคม  2554

 

ผู้ มีอำนาจในสังคมไทยถนัดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น จึงมักตำหนิคนไทยไม่อ่านหนังสือ แล้วสร้างนโยบายให้คนไทยอ่านหนังสือด้วยวลีหรูๆว่า การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

แต่ผู้มีอำนาจพวกนี้ก็ไม่อ่านหนังสือ ยิ่งหนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดียิ่งไม่อ่าน

ผู้ใหญ่ชอบตำหนิเด็กและเยาวชนว่าไม่อ่านหนังสือ แต่ตัวผู้ใหญ่นั่นแหละไม่อ่านหนังสือ

ครู อาจารย์ก็ชอบตำหนินักเรียนนักศึกษาว่าไม่อ่านหนังสือ แต่ครูอาจารย์ก็ไม่อ่านหนังสือ ยิ่งหนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดียิ่งไม่อ่าน

ฉะนั้น ที่มีข่าวจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านนโยบายและแผนการศึกษา มีข้อเสนอต่อรัฐบาลเรื่องนโยบายการส่งเสริมการอ่าน 7 ข้อ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2554 หน้า 22) ล้วนมีครูเป็นกลไกสำคัญผลักดันให้มีการอ่านกว้างขวางในชุมชนท้องถิ่น เช่น “ในการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนและชุมชน รวมถึงปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต” จึงไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้จริง แต่เป็นแค่สร้างภาพให้ตัวเองดูดีเท่านั้น

ครูอาจารย์ไม่อ่านหนังสือ เพราะระบบการศึกษาที่ครูเรียนจบมาคือ“ท่องจำ”เป็นนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่ต้องอ่านหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองควบคู่กันไป

เมื่อมาเป็นครูอาจารย์สอนหนังสือก็สอนแบบให้นักเรียน“ท่องจำ” เหมือนที่เคยเรียนมา ถ้านักเรียนคิดต่างแล้วตอบข้อสอบต่างไปก็ให้ตก

จะมีนักเรียนคนไหนอยากอ่านหนังสือให้มีความคิดแตกฉานต่างจากตำราที่ล้าสมัย แล้วต้องสอบตก

ฉะนั้น ครูอาจารย์ไม่อ่านหนังสือจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด และควรเป็นวาระแห่งชาติ

เคท ฟ็อกซ์ นักเขียนอารมณ์ดีผู้มีสำนวนภาษาคมคาย ได้เปิดเผยพฤติกรรม นิสัยและความแปลกประหลาดของคนอังกฤษ โดยนำลักษณะเฉพาะประจำชาติมาขยายความด้วยมุมมองแบบนักมานุษยวิทยา

เรา จะได้เจาะลึกทั้งวัฒนธรรมอันแปลกประหลาดและน่าตื่นใจ ที่ถูกควบคุมโดยชุดกฎกติกาเงียบและรหัสพฤติกรรมที่คนชาติอื่นไม่มีวันคิดฝัน ถึง

อะไรหนอที่ซ่อนอยู่ใต้สีหน้านิ่งไร้อารมณ์ในทุกสถานการณ์ของคนอังกฤษ

เรามาถอดหน้ากากผู้ดีกันดีกว่า!