Download PDF

มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันอังคารที่  04  มกราคม   2554

อาจารย์เตช บุนนาค ไปเวียงจัน แล้วแวะเข้าไปสำนักพิมพ์ดอกเกด เห็นหนังสือนิทานพระยาแถน เลยซื้อส่งมาให้อ่าน 1 เล่ม เพราะผมเขียนถึงพระยาแถนบ่อยๆ

ผมอ่านอักษรลาวไม่ได้ ทั้งๆเคยเรียนมาทุกอักษรทั้ง มอญ, เขมร, พม่า, ลาว แต่อ่านไม่ได้เลยสักอย่าง แม้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เพราะไอคิวต่ำมาก ต่ำลงไปใต้ดิน

เลยวิงวอนร้องขอให้ อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ช่วยถอดตัวลาวเป็นตัวไทยให้ทั้งเล่ม ผมถึงอ่านได้ความ

นิทานพระยาแถนเล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กตามชื่อหน้าปก แต่เป็นงานวิชาการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบในลาวและไทย

หลักฐานสำคัญคือสิ่งที่นักวิชาการลาวเรียกหินดาว เป็นหินที่คนสลักรูปคล้ายดวงดาวหรือดวงตะวันไว้ มีอายุราว 3,000 ปีมาแล้ว แต่ไม่เคยพบในประเทศไทย

ในหนังสือ“พลังลาว” ชาวอีสาน มาจากไหน? (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549) ผมได้รูปหินดาวพิมพ์ประกอบคู่กับกลองทองมโหระทึกสัมฤทธิ์ (หน้า 269) แต่ครั้งนั้นอธิบายว่าลาวเรียกเครื่องมือหินนี้ว่าตั่งเจือง (แท่นของขุนเจือง) หรือฆ้องบั้งหิน (กลองทองมโหระทึกหิน) พบบริเวณภูลีบ, ภูสามสุม ในหลวงพระบาง

แล้วยังมีรูปไหหินสลักรูปคนท่ากบ, คางคกหรือคันคาก และรูปคล้ายตะกวดอยู่ทางทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง

เมื่อเทียบดูทั้งหมด ตั้งแต่ ไหหิน, ตั่งเจือง (ฆ้องบั้งหิน), หินดาว ชวนให้คิดว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน คือเครื่องมือใช้ในพิธีศพ โดยเฉพาะ“ประเพณีฝังศพครั้งที่สอง” (Secondary burial) ซึ่งเป็นต้นเค้าของโกศใส่ศพทุกวันนี้

หินดาวและตั่งเจือง (ฆ้องบั้งหิน) มีรูปทรงที่ผมโน้มไปทางฝาปิดอะไรสักอย่าง เช่น ฝาไหหิน?

จริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่ทั้งหมดคือวัฒนธรรมหินตั้ง ที่พบในอุษาคเนย์ทั้งผืนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ นับเป็นวัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์ ที่ประชาคมอาเซียนต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

นิทานพระยาแถน วรรณคดีลาวประถมโบราณ โดย บุนมี เทบสีเมือง พิมพ์ในเวียงจัน ค.ศ. 2009 หนา 43 หน้า

ปกเป็นรูปที่นักวิชาการลาวเรียกว่าหินดาว อายุประมาณ 3 พันปีมาแล้ว พบที่ภูข้าวลีบ แขวงหลวงพระบาง

หินดาว หมายถึง หินที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นตามความเชื่อของคนลาวโบราณให้เป็นเมืองแถนจำลอง มีรูปดาวใหญ่หรือดวงตะวันอยู่ใจกลาง มีรูปดาวน้อยหลายดวงอยู่อ้อมดาวใหญ่

ดาวใหญ่หรือดวงตะวัน หมายถึงเมืองแถนซึ่งคนลาวโบราณเชื่อว่าเป็นถิ่นฐานเดิมของตน สร้างไว้ฝังในหลุมศพ เพื่อให้ดวงวิญญาณของคนตายกลับคืนไปเมืองแถน