Download PDF

มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันอังคารที่  25   มกราคม   2554

จุดกำเนิดประเทศไทย พ.ศ. 1781 ได้จากปีที่เชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาว ทำสงคราม“ปลดแอก”จากการปกครองของเขมร

เสร็จแล้วพ่อขุนผาเมืองยกย่องให้พ่อขุนบางกลางหาวครองเมืองสุโขทัย (เมืองสุโขทัยเป็นเมืองที่พ่อขุนศรีนาวนำถุมสถาปนาขึ้นมา พ่อขุนศรีนาวนำถุมเป็นบิดาของพ่อขุนผาเมือง) ส่วนพ่อขุนผาเมืองหายไปจากประวัติศาสตร์ ยังไม่มีใครพบจนทุกวันนี้

เขมรในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยตอนนี้ มีชื่อในศิลาจารึกว่า“ขอมสบาดโขลญลำพง” เป็นตัวแทนกษัตริย์กัมพูชาที่นครธม ส่งไปปกครองเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองของเขมร

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยช่วงนี้ เป็นมรดกที่รับจากยุคอาณานิคม แล้วเพิ่งสร้างเป็นนิยาย ทำให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ขาดตกบกพร่อง ต้องบาดหมางอย่างมีบาดแผล กับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ

มีนักปราชญ์ราชบัณฑิต และนักค้นคว้ากับนักวิชาการ ทั้งไทยและนานาชาติ พากันคัดค้านประวัติศาสตร์แห่งชาติฉบับดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 50 ปีมาแล้ว

แต่ทางการไม่ยอมปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องถูกต้องตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี

กระทรวงวัฒนธรรมไม่ใส่ใจแบ่งปันเผยแพร่ กระทรวงศึกษาธิการไม่แก้ไข จึงยังใช้ตำราล้าหลังคลั่งชาติฉบับเดิมสอนทั่วประเทศ

ส่งผลให้มี “กำหนัด” พยายาม“ตื๊อ” หาจุดกำเนิดประเทศไทย ทั้งๆที่ไม่มีจริง

จะมีก็แต่พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย อย่างน้อย 3,000 ปีมาแล้ว (บางคนอาจบอกว่า 5,000 ปีมาแล้วก็ได้)

ขณะที่กำลังมีปัญหาคุกรุ่นรุนแรงเรื่องชายแดนกับเขมร ซึ่งยังไม่มีวันจบ และจะยังไม่จบอีกหลายชั่วคน

แล้วทำไมจะมากระตุ้นต่อมคลั่งชาติอย่างผิดๆอีกเล่า?

นี่จะมามีกำหนัดหาจุดกำเนิดอะไรกันตอนนี้? ไม่เข้าใจ

หรือทำขึ้นเพื่อรักษาและสืบทอดนิยายที่เพิ่งสร้างอย่างขาดตกบกพร่อง แล้วก่อวิวาทบาดหมางสร้างบาดแผลลึกๆต่อไป

 

125  บาท

ช่วงเวลาที่บ้านเมืองกำลังขับเคลื่อนไปสู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อ ความขัดแย้งของผู้คนก็ได้ซอกซอนเข้าไปในทุกพื้นที่

รวมเรื่องสั้น เราล้อมไว้หมดแล้ว ของ จรัญ ยั่งยืน เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนความจริงอย่างถึงแก่น ทั้งความแตกแยกของผู้คนอันมีต้นเหตุมาจากการเมือง การเอารัดเอาเปรียบในโฉมหน้าของความเมตตา

ฤๅความหลง ความโลภ ความลวง ได้ล้อมไว้หมดแล้ว?